Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Haitalliset aineet pois kierroista

Kestävässä kiertotaloudessa pyritään vähentämään haitallisia aineita kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Aukaise isompi kuva klikkaamalla. © SYKE

Materiaalien kierrot eivät saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Jätteiden hyödyntämiseen uusiomateriaalina voi liittyä riski haitallisten aineiden siirtymisestä uusiin tuotteisiin. Kestävässä kiertotaloudessa on hallittava myös aineet, jotka antavat tuotteille haluttuja ominaisuuksia, mutta väärässä paikassa vaikeuttavat tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet aiheuttavat erityisen haasteen kiertotaloudelle, koska niiden tarkkaa koostumusta ei aina tunneta.

SYKEssä on laajaa ja monipuolista osaamista sekä tutkimusta haitallisista aineista ja niiden hallinnasta yhteiskunnan ja ympäristön kierroissa.

Tuotesuunnittelu avainasemassa

Kiertotaloudessa on pyrittävä haitallisten aineiden vähentämiseen kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa, tuotteiden suunnittelusta niiden valmistukseen, käyttöön, korjaukseen, uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Keskeistä on hyvä tuotesuunnittelu ja tuotteen kemikaalitiedon säilyminen mukana kiertokulussa. Hyvin suunniteltu tuote voidaan tarvittaessa kierrättää osissa, jolloin voidaan huomioida sen eri osien sisältämät aineet.

Tuotteille myönnetyt ympäristömerkit auttavat tunnistamaan ympäristöystävälliset tuotteet, joissa on huomioitu energiatehokkuus, ilmastovaikutukset sekä kemikaalikuormitus.

Tieto siirtymään tuotteen mukana

Kemikaalitiedon siirtyminen tuotteen mukana mahdollistaa kemikaalien hallinnan koko tuotteen elinkaaren ajan materiaalikierrätysvaihetta myöten, ja myös tuotteen omistajuuden vaihtuessa. Digitaaliset työkalut mahdollistavat suurten tietoaineistojen hallinnan ja tieto voidaan sitoa tuotteisiin viivakoodien, QR –koodien tai RFID-tekniikan avulla.

Innovaatioille kysyntää kierrätyksessä

Kierrätettävät materiaalit ovat koostumukseltaan, iältään ja alkuperältään vaihtelevia. Erotus- ja puhdistustekniikoiden kehittäminen, sekä materiaalivalintojen ja jätehuollon järjestelmien ennakoiva suunnittelu varmistavat uusiomateriaalien laadun ja turvallisuuden.

Tarvitaan myös uusia luotettavia ja vertailukelpoisia vaarallisten aineiden mittaus- ja analyysimenetelmiä, joilla voidaan varmistaa uusiomateriaalien laatu ja turvallisuus. Niiden avulla kasvaa myös kierrätysmateriaalin arvo.

Lisää aiheesta:

Julkaistu 2.1.2018 klo 9.57, päivitetty 28.2.2018 klo 11.53

Kohderyhmä: