Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Taloudellista toimintaa ja vesiensuojelua lannan tehokkaalla kierrätyksellä

Uutinen 2.12.2019 klo 10.11
BlueAdapt-hankkeen lanta-podcastin nauhoitus 3.10.2019 © Kuva: BlueAdapt

Erikoistutkijat Helena Valve Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Sari Luostarinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke) avaavat lannan tehokkaampaan kierrätykseen perustuvan sinisen talouden mahdollisuuksia BlueAdapt-hankkeen podcast-keskustelussa. Perimmäisenä tavoitteena on yhdistää kestävä ja kannattava lannan hyödyntäminen, vesiensuojelu ja materiaalitehokkuuden edistäminen.

Lanta voidaan nähdä mahdollisuutena, vaikka usein se yhdistetään vesiensuojelun haasteisiin. ”Lanta on merkittävin kierrätettävä eloperäinen biomassa Suomessa ja myös kansainvälisesti”, toteaa Sari Luostarinen Lukesta. Ongelmana on lannan keskittyminen karjatalousalueille ja toisaalta liian vähäinen käyttö kasvinviljelyalueilla.

Lannan kuljettaminen sellaisenaan ei ole pitkillä matkoilla realistista, mutta prosessointi keskitetyissä laitoksissa voisi olla ratkaisu, joka tuottaa merkittäviä vaikutuksia. Lannan typpi- ja fosfori olisi jalostettavissa uusiksi kierrätyslannoitevalmisteiksi, joita voidaan hyödyntää täsmällisemmin siellä, missä ravinteita ja orgaanista ainesta tarvitaan. Samalla lannan energiasisältö voitaisiin ottaa talteen liikennebiokaasuna, jolla voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita ja lisätä toiminnan kannattavuutta

Lannan parempi hyödyntäminen edellyttää muutoksia monilla tahoilla. Tarvitaan muutoksia ravinteiden käytön sääntelyyn, yksityisiä investointeja sekä tukijärjestelmien kehittämistä. Hallituksen sinänsä lupaava biokaasupolitiikka pitäisi tutkijoiden mielestä muuntaa konkreettisiksi teoiksi ja ohjauskeinoiksi.

”Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kirkastaa yhteinen tavoite ja liikkua rohkeasti ja johdonmukaisesti kohti sitä. Selkeä linjaus luo toimijoille mahdollisuuden lähteä kehittämään keinoja ja ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi”, toteaa Sari Luostarinen, ja peräänkuuluttaa panosten kohdentamista vaikuttavimpiin toimiin, kuten alueellisen lantaylijäämän korjaamiseen sekä uudenlaisten, helpommin kuljetettavien kierrätyslannoitevalmisteiden kehittämiseen.

”Pitää tapahtua niin paljon eri puolilla maatalouspolitiikassa, ympäristöpolitiikassa, liikenneratkaisuissa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tyypillistä isolle muutokselle on se, että sitä pitää lähteä töytäisemään monelta taholta. Ei saa lannistua, vaikka muutos ei ole yhdestä vivusta käännettävissä”, Helena Valve kiteyttää.

BlueAdapt-hanke etsii ratkaisuja kestävän sinisen talouden edistämiseksi

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BlueAdapt-hanke etsii innovatiivisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Tavoitteena on luoda sopeutuvan hallinnan malli, joka perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon ja kääntää kielteiset trendit mahdollisuuksiksi. SYKEn vetämässä hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Demos Helsinki, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja

Jaksossa mainitut raportit:

  1. Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa– Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset
  2. Kohti kestävän sinisenbiotalouden murrosta Pohjois-Savossa – murrospolut ja tarvittavat toimenpiteet
  3. Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot
  4. Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen
  5. The circular nutrient economy: needs and potentials of nutrient recycling

Kohderyhmä: