Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesi kiertotaloudessa

Vesiviisaan kiertotalouden tavoitteena on vastata globaaleihin ja paikallisiin kestävyysongelmiin, joista yksi keskeisimpiä on puhtaan makean veden riittävyys.

Vesiviisas infograafi

Aukaise isompi kuva klikkaamalla.  Vesi kiertotaloudessa -infograafi (pdf, 408 KB)

Vesiviisaassa kiertotaloudessa vettä käytetään tehokkaasti sen hukka minimoiden. Veteen sen käytön aikana liuenneet aineet ja sitoutunut energia otetaan talteen ja palautetaan kiertoon. Kiertotalouden veteen kohdistuvat riskit hallitaan ja pinta-, meri- ja pohjavesiin kohdistuvia paineita vähennetään.

Vesiin ja vesivaroihin liittyvien kestävyysongelmien ratkaisemisessa kulutusvalinnoilla ja sekä yksityisen että julkisen sektorin hankinnoilla on keskeinen merkitys.

Vesiviisaan kiertotalouden ratkaisut liittyvät seuraaviin teemoihin:

  • veden hukan vähentäminen
  • veden käytön tehostamiseen
  • aineiden ja energian talteenotto
  • veden kierrättäminen ja uudelleenkäyttö

Lisää aiheesta

 

Julkaistu 2.1.2018 klo 9.57, päivitetty 22.10.2020 klo 9.34

Kohderyhmä: