Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Julkisten hankintojen ilmastovaikutuksia vähennettiin rakentamisen, ruokapalveluiden ja liikenteen hankkeissa

Tiedote 12.11.2019 klo 9.45
Kuopion Länsirannan koulu © Kuopion tilakeskus

Suomen ympäristökeskuksen Kiertotalouskiihdyttämö-hankkeessa edistettiin vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä julkisia hankintoja Suomessa. Samalla vahvistettiin kestäviä julkisia hankintoja tukevaa kulttuuria ja päätöksentekoa kunnissa.

Hankkeeseen valittiin kymmenen konkreettista hankintakohdetta eri kunnista. Hankinnat liittyivät rakentamiseen, liikenteeseen ja ruokapalveluihin. Kohteista tunnistettiin keskeisimmät vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohdat, joihin liittyviä haasteita hankevastaavat ja SYKEn asiantuntijat ratkoivat yhdessä.

Ruokapalvelujen ja rakentamisen hiilijalanjälki esille

Valittuja kohteita tuettiin hankinnan vähähiilisyys- ja kiertotaloustavoitteiden kirkastamisessa ja niiden huomioimisessa hankinnan suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Myös hankinnan ympäristö- ja kustannushyötyjä arvioitiin.

Esimerkiksi Turun kaupungin ruokapalveluiden käyttöön rakennettiin hiilijalanjälkilaskuri, jonka avulla ruokapalvelun toimintoja ja hankintoja voidaan kehittää vähähiiliseen suuntaan ja seurata ruokahävikin määrää. Selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet Turun ruokapalvelutuotannossa ovat tavallisen sekaruoan tuotanto (84 % kokonaispäästöistä) ja ruokahävikki (10% kokonaispäästöistä). Loput 6% päästöistä aiheutuvat lähinnä sähkön- ja lämmön kulutuksesta. 

Kuopion uuden Länsirannan koulun suunnittelussa tunnistettiin hiilijalanjäljen näkökulmasta keskeisimmät vaikuttamisen paikat, ja laskettiin kohteen hiilijalanjälki eri suunnitteluvaihtoehdoissa. Koulun rakentaminen toteutuu 44 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä verrattuna laskennan verrokkikouluun, jossa hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä ei huomioitu.

Toiminnan tavoitteena oli kohdata hankkijat heidän päivittäisessä toimintaympäristössään ja tarjota syvällistä ymmärrystä hankintojen kestävyysnäkökohdista. ”Hankkijat ovat usein kiireisiä työssään, joten mahdollisimman konkreettinen apu on tarpeen. Käytimme erilaisia menetelmiä riippuen siitä, missä vaiheessa hankinta oli meneillään tai millä kokoonpanolla hankintojen valmistelijat pystyivät osallistumaan työhön”, kertoo erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta.

Kuopion Länsirannan koulun hiilijalanjälki eri suunnitteluvaihtoehdoilla

Länsirannan koulun eri suunnitteluvaihtoehtojen hiilijalanjälki. Pienin hiilijalanjälki saavutetaan puurakenteisella rakennuksella, jossa lämmitys hoidetaan maalämmöllä ja rakennuksessa on aurinkopaneelit. © SYKE

Vähähiilisen liikenteen yhteishankinnat käyntiin

Yksittäisten hankintakohteiden lisäksi vauhditettiin kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja. Hankkeessa toteutettiin yhdessä KL-Kuntahankintojen kanssa biokaasu- ja täyssähköautojen sekä latausasemien valtakunnallinen yhteishankinta. Lisäksi edistettiin EUn tarjoamaa, energiatehokkuusinvestointien valmisteluun tähtäävää ELENA-rahoitusta.

Sitran rahoittama Kiihdyttämö-hanke toteutettiin vuosina 2018 – 2019. Kiertotalouskiihdyttämön tuloksia ja oppeja hyödynnetään jatkossa muun muassa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) työssä. KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmässä jatketaan julkisten rakennushankintojen vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämistä.

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

  • Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 029 525 1065, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohderyhmä: