Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Life integroidut hankkeet hankevalmistelu: Alueellinen resurssitehokkuus – kohti kiertotaloutta

Suomen Ympäristökeskus koordinoi Ympäristöministeriön toimeksiannosta EU Life -ohjelman integroidun hankkeen valmistelua resurssitehokkuuden alueella. Hankkeessa demonstroidaan ja kehitetään alueellista toimintamallia resurssitehokkuuden edistämiseksi. Hankkeen keskiössä ovat valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamiseen tähtäävät toimet. Hankkeen olennaisena osana on konkreettisten demonstraatiohankkeiden toteuttaminen, arviointi ja levittäminen. Hanke suunnitellaan toteutettavan vuosina 2015-2023. Hanke koostuu työpaketeista, joilla kullakin on oma vetäjä, partnerit ja kotimaiset rahoittajat.

Hankevalmistelun eteneminen

Life IP Kohti kiertotaloutta hankkeessa on tavoitteena toimeenpanna kattavasti kansallista jätesuunnitelmaa. Mukana on toimenpiteitä mm. seuraavista teemoista: Kuluttajalähtöinen kiertotalous, resurssitehokas rakentaminen, asuinalueen materiaalivirrat, alueellinen jätehuollon hallinta, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja testaus, teollisuuden symbioosit, biokaasutuotannon edistäminen, maa-ainesten hyödyntäminen, ruokajätteet kiertotaloudessa,  hävikin minimointi, sivuvirtojen jalostaminen tuotteiksi ja logistiikkaketjun digitalisointi.

Life IP -kohti kiertotaloutta hakemuksessa on mukana 20 partneria viidestä eri maakunnasta. Mukana ovat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat, Keski-Suomi, sekä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnat. Toimijat ovat mm. tutkimuslaitoksia, kunnallisia organisaatiota ja yrityksiä. Toimijat ja alueet valittiin keväällä 2014 järjestetyn avoimen haun perusteella.

Ensimmäisen vaiheen hakemus jätettiin lokakuussa 2014 ja hankkeen päästyä jatkoon toisen vaiheen hakemus toimitettiin Brysseliin 17.4.2015. Lopulliset päätökset rahoituksesta saadaan heinäkuuhun mennessä.

Hankevalmisteluun liittyvää tausta-aineistoa

Lisätietoja

  • Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Erikoistutkija Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.7.2014 klo 15.51, päivitetty 3.1.2019 klo 13.16

Kohderyhmä: