Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä

Uutinen 15.5.2017 klo 9.15
Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen uutinen
Lantaa
© Erkki Oksanen

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat luoneet uuden työkalun lannan määrä- ja ominaisuustietojen tuottamiseen. Sitä kutsutaan Normilanta-järjestelmäksi. Järjestelmän myötä ajantasainen tieto lantojen määrästä ja laadusta Suomessa löytyy yhdestä paikasta, mikä auttaa hyödyntämään lantaa entistä paremmin ja edistää siten kiertotaloutta. Järjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset julkaistaan alkukesästä 2017.

”Tietoa lantojen määristä ja laadusta tarvitaan kaikessa lannan hyödyntämisessä ja sen edistämisessä. Aiemmin tieto oli vanhentunutta ja hajanaista. Normilannan tavoite on tuoda vuosittain päivitettävä, ajantasainen lantatieto kaikkien toimijoiden käyttöön”, sanovat hankkeen vastuulliset erikoistutkijat Sari Luostarinen Lukesta ja Juha Grönroos SYKEstä.

Tuotantosuunnat ja eläinlajit huomioon

Normilanta laskee tietoja yhdistämällä eri eläinryhmien ja lantatyyppien määrät ja laadun massataseena. Koska lannan määrä ja ominaisuudet muuttuvat lannan käsittelyn aikana, järjestelmä laskee tulokset erikseen eritetylle lannalle, eläinsuojasta poistetulle lannalle ja varastoidulle lannalle. Tuloksissa eritellään kunkin eläinryhmän tuottamien lantojen määrä, kuiva-aine, orgaaninen aine sekä ravinteet. Tulokset lasketaan eläinkohtaisesti ja valtakunnallisina koosteina. Myös alueelliset ja jopa tilakohtaiset laskennat ovat mahdollisia.

Lantamäärä ja -laatu riippuvat ennen kaikkea eläimen lajista, ikäluokasta, ruokinnasta sekä eläinsuojan ja lannan varastoinnin ratkaisuista. Järjestelmässä on omat ryhmänsä eri tuotantosuuntien ja ikäryhmien naudoille, sioille, siipikarjalle, hevosille, lampaille, vuohille ja turkiseläimille.

Normilanta tukee kiertotalouden tavoitteita

Normilanta-järjestelmä tukee lannan käyttöä koskevaa päätöksentekoa ja lannan käytön kehittämistä. Viranomaiset voivat käyttää järjestelmän tuottamaa tietoa esimerkiksi vähimmäislantalatilavuuksien määrittelyssä ja kotieläintalouden ympäristöluvituksessa. Yrittäjä taas voi hyödyntää järjestelmän tarjoamaa tietoa suunnitellessaan lannan prosessointilaitosta. Jo nyt järjestelmää hyödynnetään maatalouden ilmaan kohdistuvien päästöjen laskennassa.

Normilanta-järjestelmää käytetään erilaisten ravinnekiertojen edistämistä tukevien työkalujen perustana. Sen tietoja hyödynnetään esimerkiksi alueellisten ravinnekiertojen suunnittelussa ELY-keskuksille tarkoitetussa Ravinnelaskurissa, jota Luke ja SYKE rakentavat.

Lisäksi Normilanta-järjestelmä tuottaa lantatiedon toukokuussa julkaistavaan Biomassa-atlakseen, joka on avoin paikkatietopalvelu biomassoista Suomessa. Biomassa-atlaksessa tieto lantojen määristä yhdistetään kotieläintilojen sijaintiin ja eläinmääriin, ja näin tuotetaan paikkatieto lannasta. Työkalu tukee esimerkiksi kiertotalouden toimijoita lannan prosessoinnin suunnittelussa.

Normilanta-järjestelmän kuvaus ja tulokset tulokset julkaistaan Luken julkaisusarjassa. Järjestelmän kehitystyö jatkuu, ja ajantasainen normilantatieto tulee saataville osoitteeseen http://www.luke.fi/projektit/normilanta

Lisätietoja:

Erikoistutkija Sari Luostarinen, Luonnonvarakeskus (Luke)
puh. 0295 326 346,  etunimi.sukunimi@luke.fi

Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
puh. 0295 251 128, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: