Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen ympäristökeskus: Yritysten raportointivelvoitteita pitäisi järkevöittää

Tiedote 9.12.2015 klo 10.09

Tiedote

Yritysten velvoite raportoida toiminnastaan valtion eri laitoksille ja muille tahoille on osoittautunut raskaaksi. Raportointivelvoitteita voitaisiin helpottaa nopeastikin tietopyyntöjä yhtenäistämällä, viranomaisten välistä tiedonkulkua tehostamalla ja arvioimalla, minkä tiedon kerääminen on edelleen tarkoituksenmukaista ja miksi. Pidemmällä tähtäimellä raportointia helpottaisi yhtenäinen sähköinen asiointijärjestelmä.

Suomen ympäristökeskus selvitti Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta energia-alan yritysten raportointivelvoitteita. Velvoitteet koskivat muun muassa valmisteverotusta, jäteveroja, ympäristölupia, päästökauppaa, tilastointia ja huoltovarmuutta. Kaikkiaan tarkastelun kohteena oli noin 40 säännöllisesti toistuvaa raportointia, joista yritykset huolehtivat eri tahoille.

Selvityksessä koottiin tiedot yksittäisistä raportoitavista asioista, tiedon kerääjästä ja ensisijaisesta käyttötarkoituksesta, raportoivasta kokonaisuudesta, raportointitavasta ja -taajuudesta sekä siitä, mihin raportointivelvoite perustuu. Työn ulkopuolelle rajattiin muun muassa taloudellinen raportointi sekä tekstimuotoiset kirjalliset selvitykset.

”Tulos oli häkellyttävä. Yksittäisten raportoitavien tietojen kirjo on maltillisestikin sanottuna runsas. Raportointeja varten on tällä hetkellä käytössä useita erillisiä järjestelmiä, excel-tiedostoja ja verkkolomakkeita”, ylitarkastaja Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Raportointivelvoitteet ovat kehittyneet eri aikoina ja ne kehittyvät edelleen yksittäisten säädösten pohjalta viranomaislähtöisesti. Jokainen viranomainen pyytää tarvitsemansa tiedot erikseen. Tietoja pyydetään eri muodoissa, toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta koskien ja eriaikaisesti. Saman tiedon päällekkäistä raportointia on kuitenkin varsin vähän.

Viranomaisten kokoama tieto perustuu lainsäädäntöön, minkä lisäksi Suomella on myös kansainvälisiä raportointivelvoitteita.

Selvitys

Lisätietoja

Ylitarkastaja Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1663, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry, puh. 050 595 7705, etunimi.sukunimi@energia.fi

 


Aihealue:
Kohderyhmä: