Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen ympäristökeskus liittyi Oulun innovaatioallianssiin

Tiedote 11.11.2014 klo 11.06

Kuva: Saara Saarinen
Kuva: Saara Saarinen / YHAn kuvapankki

Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto tiedottavat

Oulussa on toiminut vuodesta 2009 Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n perustama yhteenliittymä, Oulun innovaatioallianssi. Sen toiminnan painopistealueita ovat ympäristö, energia ja Cleantech, internet-tutkimus, painettu elektroniikka ja kansainvälinen liiketoiminta. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö on organisoitu aihealueittain innovaatiokeskuksiin. Ympäristö- ja energia-alueen ohjelmavastuu on Centre for Environment and Energy (CEE) -verkostolla.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on liittynyt innovaatioallianssin jäseneksi ja tehnyt samalla erillisen strategisen sopimuksen CEE:n kanssa yhteistyöstä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. CEE:n verkosto mahdollistaa tehokkaan yritysten ja tutkimusyhteisöjen yhteistyön. Yhteiset hankkeet tuottavat uutta osaamista ja liiketoimintaa maailman markkinoille.

 

”SYKE pystyy tarjoamaan korkealaatuista ympäristö- ja energia-alan osaamista CEE:n valitsemille kehittämisaloille, joita ovat esimerkiksi biotalous, ilmapäästöjen hallinta, energiatehokkuus ja vähä-hiilisyys, vesivarat ja mittaustekniikka”, sanoo asiakkuuspäällikkö Raimo Ihme Suomen ympäristökeskuksesta.

 

”SYKE vahvistaa entisestään CEE:n vahvaa ympäristöosaamista”, CEE:n johtaja Pekka Tervonen toteaa.

 

CEE:n painopisteitä ovat myös uusiutuva energia, sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö sekä vesihuolto. Tutkimusta tehdään lisäksi arktisen alueen erityiskysymysten parissa. SYKE ja CEE ovatkin suunnittelemassa yhteistyötä arktisten alueiden öljyntorjunnan kehittämisessä.

 

”Yhteistyön myötä SYKElle avautuu väyliä hankkeisiin yritysmaailman kanssa. Kumppanuus tarjoaa myös ulkopuolisia rahoituskanavia ympäristötutkimukselle”, Raimo Ihme kertoo

 

Centre for Environment and Energy (CEE) muodostaa ympäristö- ja energia-alan osaamiskeskittymän, joka yhdistää nopeasti alan yritysosaamisen, huippututkimuksen ja rahoituskanavat T&K&I-hankkeisiin.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKEn päämääränä on mm. edistää ympäristön kestävällä tavalla huomioonottavaa ja ympäristötietoon perustuvaa liiketoimintaa.

 

Oulun innovaatioallianssi (OIA) on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen yhteenliittymä. Allianssi jatkaa ja vahvistaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä.

 

Lisätietoja:

Pekka Tervonen, johtaja, Centre for Environment and Energy, pekka.tervonen@oulu.fi, Oulun yliopisto, p. 040 673 9519

Raimo Ihme, asiakkuuspäällikkö, Suomen ympäristökeskus, raimo.ihme@ymparisto.fi, p. 040 515 5645

 

 

Linkit:

 

 


Kohderyhmä: