Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin

Tiedote 18.9.2018 klo 8.53

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Pohjoismaiden ministerineuvosto

Nainen metsässä  556
© Pexels

Euroopan komissio on julkistanut uuden ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmän, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden arvioida tuotteidensa ympäristölaatua ja viestiä siitä entistä selkeämmin asiakkaille. Uusi ohjeistus muuttaa markkinat läpinäkyvämmiksi ja tarjoaa yrityksille kilpailuetua.

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa ohjeistuksen ja metodologian ympäristöjalanjäljen laskentaan tuotteille (PEF) ja organisaatioille (OEF). Ympäristöjalanjäljen arviointi ottaa huomioon tuotteiden ja organisaatioiden koko elinkaaren, luonnonvarojen hyödyntämisestä aina jätteiden hallintaan saakka. Se tarjoaa yhtenäisen eurooppalaisen menetelmän ympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristövaikutuksia on perinteisesti mitattu erilaisilla yhden aiheen jalanjäljillä kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki ja ekologinen jalanjälki. Uusi ympäristöjalanjälki ottaa huomioon yhteensä jopa 16 ympäristövaikutusluokkaa kuten hiilidioksidipäästöt, vedenkulutuksen sekä vaikutukset otsonikerrokseen ja rehevöitymiseen.

EU:n komissio on yhdessä noin 300 vapaaehtoisen yrityksen ja muun organisaation kanssa testannut ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmää ja kehittänyt ohjeet yli 20 tuoteryhmälle ja kahdentyyppiselle organisaatiolle. Suomesta neljä vuotta kestäneessä pilotissa ovat olleet mukana Outotec, Stora Enso ja UPM Kymmene.

Uusi ympäristöjalanjälkimenetelmä voi tulevaisuudessa johtaa merkittäviin muutoksiin siinä, miten tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista viestitään sekä miten tällä tiedolla kilpaillaan markkinoilla.

Se, miten ympäristöjalanjälkeä käytetään ja onko se jatkossa edellytys sille, että yritys voi esittää ympäristöväittämiä tuotteistaan, on vielä keskusteluissa. Ympäristöjalanjälkeä voidaan mahdollisesti käyttää ekotuotesuunnitteluasetusten ja ympäristöystävällisten julkisten hankintojen kriteerien valmistelussa sekä epäreiluja kaupallisia käytäntöjä koskevan direktiivin valvonnassa. Sitä voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa etenkin vapaaehtoisissa ympäristömerkinnöissä ja eri toimialojen sopimuksissa.

Nämä aiheet ovat esillä 18. syyskuuta Helsingissä Finlandia-talolla, jossa kokoontuu 150 asiantuntijaa Pohjoismaista, muista Euroopan maista sekä Euroopan komissiosta. Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön kanssa.
 

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
    etunimi.sukunimi@ymparisto.fi , puh. 0295 251 457
  • Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö
    etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 202
     

Lisää aiheesta:


Kohderyhmä: