Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa

Tiedote 12.6.2014 klo 6.53

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat

Vaikutusten arviointia pidetään keskeisenä asiana, kun tehdään merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. Lainvalmistelussa vaikutusten arviointi kulkee kuitenkin enemmin sivujuonteena kuin systemaattisena prosessin osana. Tämä havaittiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen juuri valmistuneessa tutkimuksessa.

Tutkimusta varten haastateltiin kokeneita lainvalmistelijoita ja sidosryhmätoimijoita ympäristö-, oikeus- sekä sosiaali- ja terveysalalta. Lisäksi haastatteluja tehtiin kolmesta lakihankkeesta.

Poliittisella ohjauksella ja aikataululla eniten merkitystä

”Keskeisiksi lainsäädäntöhankkeiden raameja määrittäviksi tekijöiksi havaittiin poliittiset linjaukset ja hankkeelle annettu aikataulu. Tiukka ohjaus ja kiireinen aikataulu heikentävät vaikutusarvioinnin merkitystä valmisteluprosessissa”, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Kati Rantala kertoo.

Myös sillä on merkitystä, miten lainsäädäntöaloite on saanut alkunsa. Esimerkiksi Euroopan unionista lähtöisin olevissa hankkeissa vaikutusten arviointiin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota siksi, että velvoitteet on pantava täytäntöön joka tapauksessa.

Piilevä poliittinen ohjaus harvinaista

Joskus arvioinnin lopputulos voi vaikuttaa siihen, miten arviointia hyödynnetään. Jos lopputulos on erisuuntainen poliittisen tahtotilan kanssa, arviointi voi jäädä hyödyntämättä.

”Tällainen piilevä ohjaus poliittista tahtotilaa tukevaksi on kuitenkin tutkimuksemme mukaan yleisesti ottaen harvinaista. Tärkeintä, on että vaikutukset esitellään tiiviisti, selkeästi ja havainnollisesti, jolloin niitä on helpompi hyödyntää valmistelussa”, erikoistutkija Petrus Kautto Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Tiedon tuottajina valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin luotetaan konsultteja ja sidosryhmiä enemmän.

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, p. 050 387 6198, etunimi.e.sukunimi@om.fi

Erikoistutkija Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148850, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaisu löytyy OPTL:n kotisivuilta http://www.optula.om.fi/fi/. Painetun julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslai­toksesta p. 029 566 5355.

Julkaisutiedot

Outi Slant, Kati Rantala & Petrus Kautto (2014) Vaikuttavaa vaikutusarviointia? Vaikutusarvioinnin merkitys lainvalmisteluprosessissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 125.


Kohderyhmä: