Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Soiden ravinnenieluja tutkitaan

Uutinen 6.11.2020 klo 8.00

SYKE tutkii soiden ravinteiden pidätyskykyä ja suotuista vaikutusta vedenlaatuun osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Soidensuojelun ja ennallistaminen päätavoite on monimuotoisuuden säilyttäminen, mutta yhtä tärkeää on saada tietoa suolle tulevien ja sieltä lähtevien valumavesien laadusta. 

Vesinäytteen ottamista
Tapani Sallantaus ottaa vesinäytettä tutkimussuon valumavesistä. Kuvat Teemu Rintala.

Näytteitä on otettu yhteensä kahdeksalta suolta ja vedestä analysoidaan muun muassa fosfori-, sulfaatti-, hiili- ja metallipitoisuuksia. Tutkimukseen osallistuu myös Geologian tutkimuskeskus, joka analysoi turveaineistoistaan turpeeseen sitoutuneita ainemääriä. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että tietyn tyyppiset suot saattavat toimia merkittävinä ravinnenieluina ja parantavat siten alapuolisen valuma-alueen vedenlaatua.


Lisätiedot

Vanhempi tutkija Tapani Sallantaus, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 604, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Helmi-logo
 

 


Kohderyhmä: