Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016

Uutinen 24.10.2016 klo 10.15
Luonto ensin
Kuva Riku Lumiaro.

Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 on FIBSin, ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uusi kilpailu, jonka tarkoituksena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät parhaat liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt.

Haluamme myös kannustaa yrityksiä viestimään aktiivisesti ja näkyvästi biodiversiteettiin ja muihin ympäristökysymyksiin liittyvistä tuotteista, palveluista ja käytännöistään, jotta työn hyödyt näkyisivät konkreettisesti myös tuloksessa.

Kilpailun laajempana tavoitteena on kiinnittää yleistä huomiota biodiversiteetin tilaan sekä itse kunkin vaikutusmahdollisuuksiin elollisen luonnon, lajien ja eliöyhteisöjen suojelemiseksi: luonnon monimuotoisuus vähenee hälyttävää vauhtia niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa, mutta teema on toistaiseksi jäänyt julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöhaasteiden varjoon.

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu meille kaikille. Yrityksillä on kuitenkin erityinen mahdollisuus teoillaan ja viestinnällään kasvattaa yleistä tietoisuutta biodiversiteetista, auttaa asiakkaita, sijoittajia ja kaikkia muita sidosryhmiään tekemään viisaita valintoja luonnon hyväksi - ja saada myös tuottoa panostuksilleen.

 

Lue lisää kilpailusta FIBSin sivuilta

Kohderyhmä: