Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Asiantuntijatyö - uutiset

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Järvillä yöpyvien valkoposkihanhien välittömät vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi

Suomen ympäristökeskus tutki syksyllä 2020 vedenlaatua kahdella Kaakkois-Suomen järvellä valkoposkihanhien massalevähdyksen aikaan. Lintulaskentojen perusteella yksittäisellä järvellä yöpyi parhaimmil...

16.12.2020
Soiden ravinnenieluja tutkitaan

SYKE tutkii soiden ravinteiden pidätyskykyä ja suotuista vaikutusta vedenlaatuun osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Soidensuojelun ja ennallistaminen päätavoite on monimuotoisuuden säilyttäminen, mutt...

6.11.2020
Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulokset englanniksi

Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) tulokset on nyt julkaistu myös englanniksi luontotyyppikuvauksineen. Massiivisesta LuTU-raportista käännettiin englanniksi juuri Itämeri-luontotyy...

4.11.2020
Kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu on käynnissä

Tänä syksynä on käynnistynyt kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu. Ympäristöministeriön vetämää työtä tehdään laajassa työryhmässä, jossa on edustettuna yhteensä 16 pölyttäjien suojelun kannalta...

9.10.2020
Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi 2020 ehdolla viisi hanketta

Suomen parhaan maisemahankkeen tittelistä kilvoittelee viisi hanketta. Ehdolla olevissa hankkeissa on mukana niin luontoon kuin rakennettuihinkin ympäristöihin sijoittuvia hankkeita. Monipuoliseen ehd...

21.9.2020
Luontoselvitykset – uusi erikoistumisala tarjoaa sertifioituja toimijoita maakäyttöön suunnitteluun

Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt runsaasti kysyntää, sillä hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman yhtenä tavoitteena on...

11.6.2020
Luonnon monimuotoisuus ratkaistaan paikallisesti - nyt juhlitaan kuntien luonnonsuojelutyötä

Tällä viikolla vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuusviikkoa ja tänään 22.5. Suomessa juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tiesitkö, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turv...

22.5.2020
Hyvin käynnistynyt kimalaisten seuranta juhlistaa Maailman pölyttäjäpäivää 20.5.

Tänään vietetään kansainvälistä Maailman pölyttäjäpäivää. Pölyttäjien tila huolestuttaa laajalti meillä ja maailmalla. Tärkeimpiä pölyttäjiämme ovat kimalaiset, mutta niistä ei ole käytössä systemaatt...

20.5.2020
Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen...

18.5.2020
Lajihavainnot laajaan käyttöön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Lajitiedon sujuva jakaminen parantaa edellytyksiä huomioida luonnon monimuotoisuutta suunnittelussa ja päätöksenteossa. Valtionhallinnon organisaatiot jakavat jatkossa lajitietonsa Suomen Lajitietokes...

18.5.2020
Laaja katsaus hakkuu- ja ennallistamismenetelmien vaikutuksista – kansainvälisellä tutkijaryhmällä yhteinen näkemys metsien monimuotoisuuden tilan parantamiseksi

Suomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset tutkijat valottavat Ecological Processes -julkaisusarjan viidessä artikkelissaan metsätalouden ekologisia vaikutuksia Fennoskandiassa. Kirjoittajat korostavat, ...

6.5.2020
Lenninsiipi on ilmestynyt

Lajisuojelun verkkolehti Lenninsiipi on jälleen ilmestynyt. Lenninsiipi sisältää uutisia, uusia julkaisuja sekä tietoja retkistä ja tapahtumista. Uusimmassa numerossa luodaan muun muassa katsaus kansa...

3.4.2020
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO)-hankkeen loppuseminaari

Tervetuloa MYTTEHO-hankkeen loppuseminaariin, jossa kysymyksiä käsitellään luonnon monimuotoisuuden, ilmaston- ja vesiensuojelun ja aiheutuvien kustannusten näkökulmasta. Seminaarin järjestävät yhteis...

15.1.2020
Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkosto on täydentynyt kahdella uudella kohteella Luoteis-Venäjällä

Suomen lähialueilla Venäjällä on perustettu kaksi uutta aluetason luonnonsuojelualuetta. Karjalan Äänisniemeen perustettiin luonnonmuistomerkki ja Arkangeliin laajempi suojelualue. Suomalaiset ovat os...

5.12.2019
Tervetuloa MAES-seinaariin 13. joulukuuta Finlandia-talolle

Ympäristöministeriö ja järjestää yhdessä Euroopan komission kanssa kansainvälisen MAES-kokouksen. Kokouksessa käsitellään ekosysteemitilinpitoon liittyviä aihepiirejä.

21.11.2019
Paikkatietoanalyyseistä merkittävää apua luonnon monimuotoisuuden suojelulle

Suomen ympäristökeskus SYKE on ollut keskeisessä roolissa tänään Säätytalolla Helsingissä loppuseminaaria pitävässä ”Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (MetZo II)” -hankk...

5.11.2019
Kansainvälinen työpaja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin kehittämiseksi

SYKEn biodiversiteettikeskus järjesti 29.-30.10. työpajan Euroopan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneista. Suomen lisäksi myös Norja ja Ranska ovat ottaneet käyttöön IUCN:n Red List of Ecosystems (R...

30.10.2019
Pohjois-Makedonian ympäristöhallinnon matka osaksi Euroopan unionia

Suomen puheenjohtajuuskaudella loppusyksyllä päätetään aloitetaanko Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa Euroopan unionin jäsenyysneuvottelut. Maat ovat tehneet monia uudistuksia, jotta jäsenyysneuvo...

22.10.2019
Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan aiemmin – hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019 yhtenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että laji- ja luontotyyppien inventointia ...

24.9.2019
Luontopaneeli palkittiin

Luontopaneeli palkittiin Suomen luonnonsuojeluliiton Ympäristöpalkinnolla. Palkinto jaettiin Liittokokouksessa Punkaharjulla Suomen luonnon päivänä. Ympäristöpalkinnon vastaanotti Luontopaneelin puhee...

31.8.2019

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle