Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Etelä-Afrikkaan perustettiin biosfäärialue Suomen tuella

Tiedote 14.9.2015 klo 8.54
Magaliesbergin biosfäärialue
© Kuva: Anna Kuhmonen

Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat olleet mukana edistämässä Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista Etelä-Afrikan luoteismaakuntaan. Tänä kesänä noin 360 000 hehtaarin alue rekisteröitiin osaksi UNESCOn Ihminen ja biosfääri -ohjelmaa.

Suomen ja Etelä-Afrikan valtiot ovat tehneet ympäristöalan kehitysyhteistyötä jo pitkään. Magaliesbergin yhteistyö käynnistettiin toukokuussa 2010 ulkoasiainministeriön institutionaalisen kehitysyhteistyön instrumentin (IKI) tuella. Hanke jatkoi Etelä-Afrikan luoteismaakunnassa tehtyä pitkäaikaista kahdenvälistä yhteistyötä. Tarkoituksena oli samalla kartuttaa kokemuksia ja osaamista, joita voidaan hyödyntää Päijänne-Vesijärvi -biosfäärialueen perustamisprosessissa Suomessa.

Kaksivuotisen yhteistyöhankkeen aikana järjestettiin yhteensä neljä yhteistä opintomatkaa, joista kaksi Suomeen ja kaksi Etelä-Afrikkaan. Vierailujen aikana kummankin maan asiantuntijat tutustuivat biosfäärialueiden hoitoon ja hallintoon. Vierailujen yhteydessä ja niiden välillä suomalaiset asiantuntijat antoivat myös taustatukea Magaliesbergin biosfäärialueen rajausten ja hoitosuunnitelman laadintaan, paikkatietojärjestelmien hyödyntämiseen sekä viestinnän ja ympäristökasvatuksen suunnitteluun. Hankkeen varoilla palkattiin myös eteläafrikkalainen paikalliskonsultti järjestämään biosfäärialueen osallistavaa suunnittelua erilaisine tapahtumineen. Kesäkuussa 2012 järjestettiin esimerkiksi biosfäärialueen suunnitelmien julkinen esittelyseremonia, johon suomalaiset kumppanit osallistuivat.

Biosfäärialueet ekologisesti kestävän talouskehityksen tukena

Suomen ja Etelä-Afrikan välinen yhteistyöhanke päättyi vuoden 2012 lopussa. Sinä aikana Etelä-Afrikan kansallinen ympäristöviranomainen (Department of Environmental Affairs) hyväksyi hankkeessa laaditun biosfäärialuehakemuksen ja jätti sen UNESCOn käsittelyyn syksyllä 2012. Useiden kommentti- ja kehittelykierrosten jälkeen lopullinen hakemus jätettiin syyskuussa 2014. UNESCOn Ihminen ja biosfääri eli MAB -ohjelman hallinto hyväksyi Magaliesbergin biosfäärialueen rekisteröinnin Pariisissa pidetyssä kokouksessaan 9.6.2015. Alueen pinta-alaksi tuli lopulta noin 360 000 ha.

Biosfäärialueet ovat alueita, jotka on kansainvälisesti tunnustettu osaksi UNESCOn Ihminen ja Biosfääri -ohjelmaa. Biosfäärialueen rekisteröinnin toivotaan ja uskotaan edistävän alueen ekologisesti kestävää talouskehitystä sekä luonnonsuojelun että vihreän talouden avulla. Biosfäärialueen hallinnon ja eri sidosryhmien on tarkoitus hyödyntää rekisteröintiä esimerkiksi alueen tuotteiden ja matkailupalvelujen markkinoinnissa sekä varainhankinnassa, jota tarvitaan monenlaisiin julkishallinnon, kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin toteuttamiin sosiaalisen kehityksen hankkeisiin alueella.

Luoteismaakunnan pääministeri Thandi Modise kiitti Keski-Suomen ELY-keskuksen Luonto- ja kulttuuriympäristöt -keskuksen johtaja Päivi Halista hyvästä yhteistyöstä
Luoteismaakunnan pääministeri Thandi Modise kiitti Keski-Suomen ELY-keskuksen Luonto- ja kulttuuriympäristöt -keskuksen johtaja Päivi Halista hyvästä yhteistyöstä. © Kuva: Riku Lumiaro

 

Lisätietoa

Projektipäällikkö Pekka J Salminen, Kansainvälisten asiain yksikkö, Suomen ympäristökeskus, pekka.j.salminen(at)ymparisto.fi, p. 0295 251 606

 

Linkit

 

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: