Koottua tietoa Luoteis-Venäjän arvokkaimmista luontoalueista

Tiedote 11.9.2013 klo 11.31
Poika metsän yllä 222px
© Sergey Osipov

Suurin osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen laajoista aarniometsäalueista ja luonnontilaisista soista sijaitsee Venäjällä. Laajan suomalais-venäläisen yhteistyön tuloksena Luoteis-Venäjän arvokkaimmat luontoalueet on kartoitettu. Luoteis-Venäjällä on monia merkittäviä luonnonsuojelualueita ja lisää on suunnitteilla. Tuore englanninkielinen julkaisu tarjoaa tietoa ja välineitä luonnonsuojelun, metsätalouden ja maankäytön suunnittelun edistämiseen.

Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueiden edustavuuden ja kattavuuden arviointihankkeessa (Gap-hanke) selvitettiin luonnonsuojelullisesti laajimmat alueet Karjalan tasavallassa, Muurmanskin, Arkangelin, Vologdan ja Leningradin alueilla sekä Pietarin kaupungissa. Gap-hanke käynnistettiin metsätalouden ja luonnonsuojelun toimijoiden tarpeesta kartoittaa Luoteis-Venäjän arvokkaimmat ja yhtenäiset luontoalueet, jotta niiden ainutlaatuisia luontoarvoja ei menetetä.

Tukea luonnonsuojelun ja maankäytön suunnitteluun

Julkaisu Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected area network in northwest Russia kartoittaa Luoteis-Venäjän luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat metsät. Kirja koostuu luontoalueiden kuvauksesta, karttaosiosta ja Internet-kartastosta, jotka antavat tarkan kuvan luoteisen Venäjän laajoista metsäerämaa-alueista.

Kartoitustyö julkaisua varten tehtiin satelliittikuvatulkinnoilla ja käytettävissä olleen karttamateriaalin sekä elinympäristö- ja lajistotiedon tukemana. ”Taustalla on Pohjoismaista lukuisista tutkimuksista saatu tieto metsän rakenteen ja sen lajiston välisistä suhteista. Luoteisen Venäjän metsissä elää runsaasti sellaista metsälajistoa, joka on uhanalaistunut muun muassa Suomessa”, selvittää johtava asiantuntija Tapio Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta.

Luoteis-Venäjällä on tehty myönteisiä suojelupäätöksiä, kuten Onegan niemimaan kansallispuiston perustaminen alkuvuodesta 2013. ”Tänä vuonna odotetaan Inkerinmaan luonnonpuiston ja Laatokan luotojen kansallispuiston perustamista. Myös Hiipinän kansallispuisto, Paanajärven kansallispuiston laajennus ja monet alueelliset suojelualueet on tarkoitus perustaa lähivuosina ”, SYKEn projektipäällikkö Anna Kuhmonen kertoo.

Monet Gap-analyysin paikantamat arvokkaat luontoalueet on sisällytetty alueellisiin suojelusuunnitelmiin, mutta niiden luontoarvot on turvattu vasta virallisten suojelupäätösten jälkeen. Lopulliset suojelupäätökset suojelualueesta riippuen tekevät joko Venäjän federaation tai alueellisen tason viranomaiset.

Khibinyn tunturinäkymä, panoraama 556px. Kuva: Valentin Zhiganov
Khibinyn tunturinäkymä. Kuva: Valentin Zhiganov

Raportti on suomalais-venäläisen yhteistyön tulos

Vuonna 2011 venäjäksi julkaistun suojelualueverkoston edustavuuden ja puuteanalyysiraportin toimittamisesta ja  kääntämisestä englannin kielelle vastasi Suomen ympäristökeskus. Julkaisua varten tehdystä tutkimus- ja kartoitustyöstä vastasivat  venäläiset asiantuntijat Luoteis-Venäjän ja Moskovan tutkimuslaitoksista, yliopistoista, alueellisista ympäristöhallinnoista sekä luonnonsuojelujärjestöistä. Suomessa kartoitustyötä ovat SYKEn koordinoimana tukeneet monet asiantuntija- ja tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä luontojärjestöjen asiantuntijat. Gap-hankkeen rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja ulkoasiainministeriö lähialuerahoituksella.

Raportin tiedot ovat hyödynnettävissä paitsi Venäjän, myös Suomen ja muiden pohjoismaiden luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelussa. Karttakirjan tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää pohjoisten havumetsien luonnonsuojelun kokonaistilan arvioimiseen. Barentsin alueella Suomen, Luoteis-Venäjän, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa suojelualueverkoston arviointia tehdään SYKEn koordinoimassa Barentsin luonnonsuojelualueverkosto (BPAN) -hankkeessa.

Linkki julkaisuun:

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 7401 598, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,

Projektipäällikkö Anna Kuhmonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 473 470, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,

Tutkija Jevgeni Jakovlev, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 180 1692, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected area network in northwest Russia -julkaisun kansi.

Tikankontti (Cypripedium calceolus) Murmanskin alueelle suunnitellulla suojelualueella. Kuva: Gennady Aleksandrov

Kuva: Valentin Zhiganov

Luonnontilainen lehtomainen korpi pohjoisella havumetsävyöhykkeellä Maksimjärven alueella. Suunniteltu Spokoinyn luonnonsuojelualue Karjalan tasavallassa. Kuva: Jyri Mikkola

Luoteis-Venäjällä on yhä luonnontilaisia järvien pirstomia metsäerämaita, jotka jatkuvat silmänkantamattomiin joka suuntaan. Kuva: Sergey Osipov

Suunniteltu Poryin metsien luonnonsuojelualue Murmanskin alueella. Kuva: Gennady Aleksandrov.


Kohderyhmä: