Merimetsokanta kasvoi 24 000 pesivään pariin

Tiedote 7.8.2015 klo 13.56
Merimetsoja
© Heikki Kotiranta

Merimetsojen pesiä laskettiin kesällä 2015 yhteensä noin 24 000, mikä on lähes 3 800 pesää eli 19 prosenttia enemmän kuin edelliskesänä. Lukumääräisestä kasvusta 75 prosenttia keskittyi kolmeen ennestään suureen yhdyskuntaan, joissa pesii nyt yli kolmannes koko maan kannasta.

Suurimmat yhdyskunnat sijaitsivat Merikarvialla (4 120 pesää), Uudessakaupungissa (2 670 pesää) ja Luvialla (1 770 pesää). Muut yli tuhannen pesän yhdyskunnat sijaitsivat Virolahdella, Kirkkonummella ja Raumalla. Yhdyskuntia löytyi 31 kunnan tai kaupungin alueelta.

Merimetson pesimäkanta oli vahvin Suomenlahdella (8 470 pesää). Selkämerellä laskettiin 7 560, Saaristomerellä 5 400, Merenkurkussa 2 250 ja Perämerellä 315 pesää.

Vakiintuneista yhdyskunnista vähän yli puolessa oli kasvua ja loput joko taantuivat tai pysyivät samansuuruisena kuin edelliskesänä. Pesämäärät runsastuivat eniten Satakunnassa, missä lisäys oli 2 000 pesää. Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Merenkurkussa lisäys oli kussakin 500 pesän luokkaa ja Perämerellä 110 pesää.

Kaikkiaan havaittiin 46 merimetsoyhdyskuntaa, jotka sijaitsivat 74 luodolla tai saarella yhteensä noin 57 hehtaarin alalla. Viidennes merimetsoista teki pesänsä puihin. Kaikista pesistä yli puolet sijaitsi suojelualueilla. Kuusi uutta yhdyskuntaa sijaitsivat Pyhtäällä, Loviisassa, Raaseporissa, Naantalissa, Mustasaaressa ja Vaasassa.

Merimetson pesämäärät 2006–2015

Merimetson kokonaispesämäärät 2006-2015

 

Merimetsokannan prosentuaalinen kasvu 2006–2015

Merimetsokannan prosentuaalinen kasvu vuosina 2006-2015

      

Merikotka heikentää poikastuottoa ja vähentää pesien määriä paikallisesti

Merikotkan vaikutuksesta merimetso ei enää pesinyt Raaseporin ulkosaaristossa, ja Paraisilla pesien määrä on pienentynyt kolmannekseen neljässä vuodessa. Pesien määrä pieneni selvästi myös Kirkkonummella ja Porissa. Runsaasti havaintoja merikotkista tehtiin erityisesti Paraisten, Uudenkaupungin ja Luvian merimetsoyhdyskunnissa. Paraisten yhdessä yhdyskunnassa havaittiin yhtäaikaisesti 26 ja Uudenkaupungin yhdyskunnassa 17 merikotkaa.

Viiden yhdyskunnan pesinnät tuhoutuivat kokonaan ja kahden osittain. Tuhoutuneita pesiä oli yhteensä lähes 1 400. Tuhoista monet ovat olleet todennäköisesti merikotkan aiheuttamia. Pesiä hävitettiin laittomasti ainakin Luvialla (394 pesää).

Merimetson pesämäärät merialueittain vuosina 2006–2015

Merimetson pesämäärät merialueittain 2006–2015

      

Merimetsojen pesimäyhdyskunnat kesällä 2015

Merimetsokoloniat kesällä 2015
 

Lisätietoja

Tutkija Pekka Rusanen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 691, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintäpäällikkö Sirpa Pellinen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 040 740 2754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aiemmat tiedotteet

Kuvia mediakäyttöön

 

 


Kohderyhmä: