Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Seurannat - uutiset

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Uutta tietoa metsien monimuotoisuuden turvaamisen tueksi

METSO-ohjelman tutkimusseminaarissa kerrotaan uutta tietoa metsälajien, kuten kääpien, pölyttäjien ja oravan, esiintymisestä. Seminaarissa kuullaan myös uusista tavoista hyödyntää paikkatietomenetelmi...

10.11.2021
Kukkakärpäset ovat tärkeitä kuminan pölyttäjiä Suomessa

Kärpäsillä voi olla viljelykasvien pölytyksessä suurempi rooli kuin aiemmin on uskottu. Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kukkakärpäset ovat merkittäviä kumi...

7.10.2021
Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu julkaistu

Minkä luontotyyppien uhanalaistumiseen ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt? Entä millä luontotyypeillä kehityssuunta on arvioitu paranevaksi? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Luontotyyppien p...

1.10.2021
Sopeutuminen kaupunkiympäristöön on pidentänyt perhosten lentokautta

Tuoreen tutkimuksen mukaan kaupunkiympäristöissä perhosten lentokausi on pidentynyt ja päättyy myöhemmin kuin maaseutuympäristöissä. Perhosten kaupunkipopulaatioissa on tapahtunut evoluutiota, jonka m...

28.9.2021
Tuore julkaisu esittelee pölyttäjien tilaa Suomessa

Tänään julkaistu raportti tarjoaa tähän mennessä kattavimman esityksen pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärkeä monien viljelykasv...

22.9.2021
Pellonpientareen pölyttäjärunsaus ennustaa heikosti viereisen viljelykasvin pölytystä

Pellonpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, mutta niiden vaikutus läheisten viljelykasvien pölytykseen ei ole suoraviivainen. Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tuore t...

28.7.2021
Perhosten on vaikea sopeutua nopeasti muuttuvaan ilmastoon

Ilmastonmuutos aiheuttaa suuria muutospaineita lajeille ja monimuotoisuudelle. Tuore Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimus osoittaa, että Suomessa ovat parhaiten pärjänneet ne har...

10.6.2021
Lenninsiipi – lajinsuojelun verkkolehti 3/2021 ilmestynyt

Tuoreimmassa Lenninsiivessä kerrotaan uusimpia lajistonsuojelun kuulumisia sekä tietoa tulevista retkistä ja tapahtumista.

6.4.2021
Lajien alueellinen uhanalaisuusarviointi 2020 on valmistunut

Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty valtakunnallisessa arvioinnissa elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulaj...

30.3.2021
Järvillä yöpyvien valkoposkihanhien välittömät vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi

Suomen ympäristökeskus tutki syksyllä 2020 vedenlaatua kahdella Kaakkois-Suomen järvellä valkoposkihanhien massalevähdyksen aikaan. Lintulaskentojen perusteella yksittäisellä järvellä yöpyi parhaimmil...

16.12.2020
Soiden ravinnenieluja tutkitaan

SYKE tutkii soiden ravinteiden pidätyskykyä ja suotuista vaikutusta vedenlaatuun osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Soidensuojelun ja ennallistaminen päätavoite on monimuotoisuuden säilyttäminen, mutt...

6.11.2020
Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulokset englanniksi

Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) tulokset on nyt julkaistu myös englanniksi luontotyyppikuvauksineen. Massiivisesta LuTU-raportista käännettiin englanniksi juuri Itämeri-luontotyy...

4.11.2020
Kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu on käynnissä

Tänä syksynä on käynnistynyt kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu. Ympäristöministeriön vetämää työtä tehdään laajassa työryhmässä, jossa on edustettuna yhteensä 16 pölyttäjien suojelun kannalta...

9.10.2020
Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi 2020 ehdolla viisi hanketta

Suomen parhaan maisemahankkeen tittelistä kilvoittelee viisi hanketta. Ehdolla olevissa hankkeissa on mukana niin luontoon kuin rakennettuihinkin ympäristöihin sijoittuvia hankkeita. Monipuoliseen ehd...

21.9.2020
Luontoselvitykset – uusi erikoistumisala tarjoaa sertifioituja toimijoita maakäyttöön suunnitteluun

Ammattitaitoisesti tehdyillä luontoselvityksillä on nyt runsaasti kysyntää, sillä hallitusohjelma lupaa töitä luontoselvittäjille. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman yhtenä tavoitteena on...

11.6.2020
Luonnon monimuotoisuus ratkaistaan paikallisesti - nyt juhlitaan kuntien luonnonsuojelutyötä

Tällä viikolla vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuusviikkoa ja tänään 22.5. Suomessa juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tiesitkö, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turv...

22.5.2020
Hyvin käynnistynyt kimalaisten seuranta juhlistaa Maailman pölyttäjäpäivää 20.5.

Tänään vietetään kansainvälistä Maailman pölyttäjäpäivää. Pölyttäjien tila huolestuttaa laajalti meillä ja maailmalla. Tärkeimpiä pölyttäjiämme ovat kimalaiset, mutta niistä ei ole käytössä systemaatt...

20.5.2020
Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen...

18.5.2020
Lajihavainnot laajaan käyttöön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Lajitiedon sujuva jakaminen parantaa edellytyksiä huomioida luonnon monimuotoisuutta suunnittelussa ja päätöksenteossa. Valtionhallinnon organisaatiot jakavat jatkossa lajitietonsa Suomen Lajitietokes...

18.5.2020
Laaja katsaus hakkuu- ja ennallistamismenetelmien vaikutuksista – kansainvälisellä tutkijaryhmällä yhteinen näkemys metsien monimuotoisuuden tilan parantamiseksi

Suomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset tutkijat valottavat Ecological Processes -julkaisusarjan viidessä artikkelissaan metsätalouden ekologisia vaikutuksia Fennoskandiassa. Kirjoittajat korostavat, ...

6.5.2020

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle