Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meri-teeman tietoaineistot ja -järjestelmät

SYKEn tuottamat laajat tietoaineistot ovat pääosin avoimesti saatavilla. Suuri osa seurantatiedosta on saatavissa reaaliaikaisesti verkosta SYKEn Avoin tieto -palvelusta, josta kuka tahansa voi hakea tietoa. Itämeren avomeriseuranta-aineistot avataan palvelussa vuoden 2016 aikana.

SYKE toimittaa säännöllisesti tietoa Euroopan ympäristökeskukselle (EEA), joka tekee jäsenmailta keräämästään aineistoista Euroopan laajuisia katsauksia. SYKE raportoi tietoa myös EU:lle direktiivien määräämällä tavalla. Euroopan kattavaa tietoa voi tarkastella karttapohjalla WISE-järjestelmässä.

Meren seurantatietoa löytyy SYKEn Hertta-järjestelmän lisäksi HELCOMin (Itämeren suojelukomissio) ja ICESin (kansainvälinen merentutkimusneuvosto) karttapalveluista ja kumppanilaitoksen Baltic Nest Instituten sivuilta, joihin SYKE toimittaa merta koskevaa aineistoaan. SYKEn tuottamia merialueiden ja rannikon seurantatietoja on myös saatavilla EMODnet-Chemistry -datapalvelun kautta.

Itämeren tilaa havainnoidaan matkustaja- ja kauppalaivoille sijoitetuilla automaattisilla mittalaitteilla. Tulokset päivittyvät SYKEn ylläpätämään Järvi- ja Meriwikiin.

Etsi tietojärjestelmä tai aineisto

 Hyödynnä tietoaineistoja

Palvelu tarjoaa mm. ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Itämerta koskevat aineistot

 

Julkaistu 12.5.2017 klo 9.57, päivitetty 9.8.2019 klo 13.24
Kohderyhmä: