Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville

Tiedote 19.11.2015 klo 9.58

Suomen ympäristökeskus tiedottaa

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri avattiin käyttöön lokakuussa. Liiteri tarjoaa kattavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.

Palvelu sisältää runsaasti rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja kartta-aineistoja. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Tietojen katselun ja selaamisen lisäksi palvelu mahdollistaa myös tietojen analysoimisen ja havainnollistamisen.

Koko maan kattavat tiedot yhdestä palvelusta

Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät Liiterin avulla yhdestä osoitteesta, eikä siirtymiä eri tietojärjestelmien välillä tarvitse tehdä. Liiteri korvaa vanhat alueidenkäytön tietojärjestelmät ja tarjoaa uutta tietosisältöä rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille.

”Liiteriin on koottu maankäytön suunnitteluun liittyvät palvelut yhteen paikkaan. Liiteri on monipuolinen ja kunnianhimoinen palvelu, ja sen tietosisältöä täydennetään koko ajan”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Anna Strandell.

Liiterin tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Liiteriin on luotu myös täysin uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta.

Tietoa rakennetusta elinympäristöstä eri käyttäjäryhmille

Liiteri on suunnattu erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville viranomaisille ja yrityksille. Kansalaisille Liiteri tarjoaa helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa esimerkiksi tietyn asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön rakentamisesta, palveluiden sijainnista tai virkistysalueista.

”Liiteri tulee hyödyttämään laajasti eri tarpeita. Ammattikäytössä palvelu helpottaa niin alueidenkäytön suunnittelijoiden, kaavoittajien, konsulttien kuin tutkijoidenkin työtä. Lisäksi myös kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita oman lähiympäristönsä suunnitelmista hyötyvät Liiteristä.”, projektipäällikkö Kaarina Vartiainen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Liiterin avointa tietosisältöä voi käyttää maksutta ilman rekisteröitymistä.  Palveluun voi kirjautua ja rekisteröityä maksutta myös Suomen ympäristökeskuksen OIVA-palvelun kautta, jolloin käyttäjä voi esimerkiksi tallentaa Liiteriin omia aineistoja. Sopimuskäyttäjillä puolestaan on käytössä kaikki toiminnallisuudet ja laajin tietosisältö sekä valtakunnallinen yleiskaavayhdistelmä-aineisto, joka on nyt ensimmäistä kertaa kerätty yhteen koko maan kattavasti. Tällä hetkellä Yleiskaavapalvelun aineisto koostuu yli 2400 kaavasta. Sopimusasiakkaille Liiterin käyttö on maksullista.

Liiteri on osa sähköisen asioinnin vauhdittamisohjelmaa

Liiteri on toteutettu osana Asumisen ja Rakentamisen ePalveluita valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa. SADe-ohjelman tavoitteena on edistää kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia. Liiterin valmistumisen myötä kaikki seitsemän asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvää sähköistä palvelua on otettu käyttöön.

Liiteri on rakennettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Sito Oy:n kanssa.

Liiteri_logo_172px

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaarina Vartiainen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 729 , etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus,
puh.  0295 251 657, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta, puh. 0295 251 066 arkisin klo 9.00–15.00, alu_tuki@ymparisto.fi


Kohderyhmä: