Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tarjolla entistä tarkempaa tietoa kaupungeista ja maaseudusta

Tiedote 10.6.2013 klo 11.52

TEM, MMM ja SYKE tiedottavat

Uusi maantieteellinen luokitus kaupunkien ja maaseudun jakautumisesta antaa aiempia tilastoja tarkemman kuvan muun muassa Suomen väestöstä eri alueilla. Eurooppalaisittain ainutlaatuinen jaottelu mahdollistaa kehityksen hahmottamisen kuntarajaa tarkemmalla aluetasolla paikkatietoihin perustuvan tilastoinnin avulla. Näin myös alueiden erilaisuuden huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa helpottuu. Tarkemmat tiedot antavat mahdollisuuden tarkastella monipuolisemmin alueiden välistä vuorovaikutusta ja ennakoida erityyppisten alueiden kehitystä

Kuntauudistusten myötä aiempi hallinnolliseen aluejakoon perustunut luokittelu ei kuvaa riittävän hyvin erityyppisten alueiden kehitystä. Erityisesti kuntien koon kasvaessa saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita.

”Kaupunkien asukastiheyden mittaaminen kuntatasolla on aiheuttanut sen, että esimerkiksi Tampere ei väentiheydeltään täytä EU:n määrittämiä kaupungin kriteerejä”, selvittää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkija Ville Helminen.

Kaupunki-maaseutuluokitus_Etela-Suomi556px
Kuva: SYKE

Suomalaisista 70 prosenttia asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla

Uudessa luokituksessa alueet on jaettu seitsemään eri luokkaan. Luokituksesta selviää muun muassa, että kaupungeissa ja niiden kehysalueilla asuu tällä hetkellä 70 prosenttia Suomen väestöstä. Näiden alueiden pinta-ala on kuitenkin vain noin viisi prosenttia koko maan maapinta-alasta. Kaupunkialueet on rajattu aiempaa tarkemmin: ydinkaupunkialueiden asukastiheys on 1 251 asukasta neliökilometrillä, kun aiemmassa luokituksessa kaupunkikuntien tiheys oli vain 160 asukasta neliökilometrillä.

Lähes 70 prosenttia maamme pinta-alasta on harvaan asuttua maaseutua, mutta alueella asuu vain 308 000 asukasta, eli 6 % väestöstä. Noin 400 000 suomalaista asuu kaupunkien läheisellä maaseudulla. Kaupungin läheinen maaseutu on aluetta, josta merkittävä osa työssäkäynnistä suuntautuu kaupunkeihin. Loput lähes 40 prosenttia maaseudun 1,66 miljoonasta asukkaasta asuu ydinmaaseudulla. Ydinmaaseutua luonnehtii suhteellisen intensiivinen maankäyttö sekä elinkeinorakenteen monipuolisuus.

Valtakunnallisesti väestönkasvu on keskittynyt kaupunkeihin ja niiden lähialueille. Uudella tavalla määritelty ydinkaupunkialue on vuosien 2000–2012 aikana kasvanut 256 000, kehysalue 78 700 ja kaupungin läheinen maaseutu 20 000 asukkaalla.

Taustalla monipuolinen tietoaineisto

Uusi kaupunki-maaseutu-luokitus on toteutettu paikkatietomenetelmin, ja laskenta on tehty pääosin erittäin tarkassa 250 x 250 metrin ruudukossa. Lähtöaineistona on käytetty muun muassa valtakunnallisia väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja sekä tieverkko- ja maankäyttöaineistoa. Näiden perusteella on laskettu määrää, tiheyttä, tehokkuutta, saavutettavuutta, intensiteettiä, monipuolisuutta ja suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia.

”Luokittelu on Euroopan tasollakin ainutlaatuinen, sillä laajasta pohja-aineistosta voidaan tehdä täysin uudenlaisia tarkasteluja ja laskelmia. Suomalaiset tietoaineistot ovat laadukkaita, ja SYKEssä on pitkäjänteisesti kehitetty järjestelmiä sekä menetelmiä, joilla paikkatietoa voidaan hyödyntää”, Ville Helminen kertoo.  Pääosa luokituksesta on tehty Suomen ympäristökeskuksessa, sisältäen Oulun yliopiston maantieteen laitoksen tuottamat saavutettavuuslaskennat. Työn ovat tilanneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kaupunki-maaseutuluokitus_kartta_400px

Luokitus ja esite luokituksesta ovat vapaasti ladattavissa paikkatietomuodossa verkosta osoitteessa

Luokitus julkaistaan maanantaina 10.6. kello 12 alkaen ja sen julkaisua voi seurata suorana

Lisätietoa

Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 040 524 6112

Ylitarkastaja Tarja Pyöriä, työ- ja elinkeinoministeriö, etunimi.sukunimi@tem.fi, puh. 029 506 4918

Tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
puh. 0400 148 845

Viestintä
Tiedottaja Anna Toppari, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
puh. 040 674 8393

Tiedottaja Annukka Lyra, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi,
puh. 0400 707 577

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: