Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tarkkaile elinympäristöäsi uuden sähköisen palvelun avulla

Tiedote 3.6.2013 klo 9.00

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Solita Oy tiedottavat

Haluatko tietää asuinpaikkasi lähelle suunnitelluista rakennushankkeista? Kiinnostavatko mökkivesistön ruoppausaikeet? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastauksen juuri avatusta vahtipalvelusta Tarkkailijasta.

Sähköisen Tarkkailija-palvelun kautta kansalainen, yritys tai viranomainen voi saada tietoa ympäristönsä tapahtumista tai muutoksista vaivattomasti sähköpostiin tai älypuhelimeen. Tarkkailija lähettää käyttäjälle herätteitä, joiden kautta hän voi hakea ajankohtaiset tiedot suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista ja pysyä aiempaa paremmin selvillä oman elinympäristönsä muutoksista.

Tarkkailija-logo_420x106

Näppärä työkalu oman alueen kehittymisen seuraamiseen

Tarkkailija on karttapohjainen tietopalvelu, jossa käyttäjä määrittää itseään kiinnostavat aihepiirit ja hankkeet tai rajaa tiedonhaun tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Tämän jälkeen Tarkkailija tiedottaa aina, kun uutta tietoa kiinnostuksen kohteista on saatavilla.

”Jos asuinalueellasi on alkamassa vaikkapa kaavoitushanke, josta on tietoa kunnan verkkosivuilla, Tarkkailija-palvelu löytää tiedon ja lähettää sen antamaasi sähköpostiosoitteeseen”, projektipäällikkö Kaarina Vartiainen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Tarkkailija kerää sisältöä eri toimijoiden verkkopalveluista, nyt jo yli 400 sivustolta. Näitä ovat muun muassa kaikkien kuntien, ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen, maakuntaliittojen sekä rakennettuun ympäristöön liittyvien virastojen ja ministeriöiden sivustot. Palvelu on tehty helpottamaan ensisijaisesti kansalaisten tiedonsaantia, mutta myös muut toimijat ja organisaatiot saavat Tarkkailijan avulla vaivattomasti tietoa.

Tarkkailija on osa sähköisen asioinnin vauhdittamisohjelmaa

Tarkkailija on osa ympäristöministeriön hanketta, jossa tuotetaan asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä asiointi- ja tietopalveluita. Palvelut helpottavat muun muassa erilaisten lupien ja tukien hakemista sekä tiedon hakua ja analysointia.

”Tarkkailija ja pilottikäytössä oleva Harava ovat uudenlaisia palveluja oman elinympäristön seuraamiseen ja osallistumiseen. Tavoitteena on näiden sähköisten palvelujen avulla parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä kehittää viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välistä tiedonkulkua”, sanoo projektipäällikkö Joona Majurinen ympäristöministeriöstä.

Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hanke on osa valtiovarainministeriön vuonna 2009 käynnistämää sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Tarkkailijan toteutuksen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikkö. Palvelun on toteuttanut Solita Oy yhdessä SITO:n, Leiki Ltd:n ja IBM:n kanssa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaarina Vartiainen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 746, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Projektipäällikkö Joona Majurinen, ympäristöministeriö,
puh. 040 147 2509, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liiketoimintapäällikkö Mikko Aro, Solita Oy
puh. 040 844 3400, etunimi.sukunimi@solita.fi


Kohderyhmä: