SYKE menestyi strategisen tutkimuksen rahoitushaussa

Uutinen 10.11.2020 klo 13.11
© Unsplash

Suomen ympäristökeskus menestyi strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastomuutos ja ihminen -rahoitushaussa. Sykeläisiä on mukana kolmessa rahoitetussa tutkimuskonsortiossa, SYKEn osuus rahoituksesta on 1,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin haussa 15 konsortiolle yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

”STN:n ilmastomuutos ja ihminen teema osui hyvin lähelle SYKEn ajankohtaisia tutkimusaiheita. Nyt rahoitetuissa hankkeissa on ratkaisuja ja kestävyysmurrosta tarkasteleva ja edistävä painotus. Niissä tutkitaan ihmisiä lähelle tulevia asioita, kuten asumista ja liikkumista. Ihmistä tarkastellaan myös ohjauksen kohteena ja aktiivisena osallisena kestävyysmurrokseen”, sanoo vt. pääjohtaja Eeva Primmer.

Tutkimuskonsortiot, joissa SYKE mukana:

  • DECARBON-HOME: Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen, konsortion johtaja Anne Toppinen, HY, SYKEn partneri David Lazarevic, SYKEn budjetti 826 000 €.
  • Legitimacy 2035: Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi, konsortion johtaja Kati Kulovesi, UEF, SYKEn partneri Antti Belinskij, SYKEn budjetti 682 000 €.
  • CLIMATE-NUDGE: Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin, konsortion johtaja Paula Salo, TY, SYKEn partneri Marko Tainio, SYKEn budjetti 400 021 €.

Lisätietoja


Kohderyhmä: