SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa

Uutinen 8.12.2020 klo 15.46
Kuva: Kai Widell

SYKE on mukana vesisektorin ja kiertotalouden kumppanuusverkostoissa, jotka saivat rahoitusta Suomen Akatemian erityishaussa, jossa tavoitteena on tukea ja vahvistaa korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten vaikuttavaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kiertotalouden kumppanuusverkostossa CircDNETissä halutaan kirittää kiertotalouden toimia ja ratkaisuja ja etsiä radikaalimpia uusia toimintatapoja kiertotalouden systeemisen muutoksen läpiviemiseen yhteiskunnassa. Digitalisaatio, data ja kiertotalouden mukaiset suunnittelupäätökset ovat tärkeitä elementtejä hankkeessa. SYKEn lisäksi mukana on verkoston koordinaattorina VTT Oy, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus sekä Aalto yliopisto. Hanke arvioitiin parhaaksi kaikista hakuun tulleista hakemuksista.

”Ympäristöongelmat vaativat meiltä nopeita ratkaisuja. Verkostossamme on vahvoja tutkimusorganisaatioita, joilla on syvällinen ymmärrys siitä, minkä tyyppisiä ratkaisuja kiertotalous vaatii ja miten niiden kestävyyttä arvioidaan. Lähtökohtanamme on, että uusien ratkaisujen tulisi jo suunnittelussa ottaa huomioon kiertotalousnäkökulmat. Tieto, jota tähän hyödynnetään, on kuitenkin hajallaan ja vaikeasti yritysten ja muiden tiedon hyödyntäjien käytettävissä. Tähän lähdemme hakemaan muutosta”, kertoo konsortion partneri erikoistutkija Susanna Horn SYKEstä.

Vahvaan vesitutkimukseen nojaava HYDRO-RDI-Networkin päämääränä on parantaa ja soveltaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnuslähestymistapoja, joita on jo kehitetty tieteellisissä tutkimushankkeissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa. HYDRO-RDI-Network tulee soveltamaan lukuisia menetelmiä kehittäessään palvelukokonaisuuksia liittyen tulvariskeihin, jokielinympäristöihin, vedenlaatuun ja kestävään jokiympäristön hallintaan. Yhteistyöverkoston yrityspartnerit edustavat osaajia vesisektorilta, kaukokartoituksesta ja geoinformatiikasta. Verkoston kumppaneita ovat SYKEn lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus sekä sen koordinaattori Turun yliopisto.

”Vesitutkimuksella on pitkät perinteet Suomessa ja ilmastonmuutoksen myötä vedestä tulee yhä tärkeämpi luonnonvara ja sen rooli kasvaa. HYDRO-RDI-Networkin rahoitus luo eriomaisen mahdollisuuden kehittää suomalaista vesiosaamista ja yhteistyötä sekä luoda pohjaa kansainvälisille kentille tutkimus- ja kehitystyössä”, sanoo johtaja Anna-Stiina Heiskanen SYKEstä.

Suomen Akatemian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoitus -haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa kymmenelle hankekonsortiolle. Hakuun jätettiin 71 hakemusta. SYKEn rahoitus kahden verkoston osalta oli 640 000 euroa, HYDRO-RDI-Networkin kokonaisrahoitus on noin 1,1 miljoonaa, CircDNETin noin 2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Eeva Primmer, vt. pääjohtaja, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 521
Susanna Horn, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 029 525 2124
Anna-Stiina Heiskanen, johtaja, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 162
Maria Kämäri, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 334

Suomen Akatemian tiedote 8.12.2020
Turun yliopiston tiedote 8.12.2020


Kohderyhmä: