Akvaattisten alkueliöiden populaatiogenetiikkaa ja lajinsisäistä monimuotoisuutta elinympäristöjen ja eukaryoottiryhmien halki (PRODIVERSA)

Hanke lyhyesti

Pelaagiset mikrolevät (tai kasviplankton) ovat perustuottajia ja muodostavat pohjan akvaattiselle ravintoketjulle. Näin ollen he ovat merkittävä osa ravintoketjua, vaikuttavat biogeokemialliseen kiertoon sekä siihen miten energia virtaa systeemissä. Eräät mikrolevät voivat myös aiheuttaa vahingollisia kukintoja jotka joissain tapauksissa johtavat huomattaviin taloudellisiin menetyksiin ja terveysongelmiin johtuen myrkytetyistä simpukoista, kalakuolemista, hajuista, epämiellyttävästä veden väristä tai pilaamalla makeanveden altaita juomakelvottomiksi. Niin sanotut HAB-lajien (eng. Harmful Algal Species) populaatiot ovat geneettisesti hyvin strukturoituja ja monet myös huomattavan erkaantuneita toisistaan sekä populaatioiden keskuudessa että populaatioiden sisällä. Monimuotoisuuden rakenne voi viitata kolonisaation ja invaasion kulkuun ja paljastaa mekanismit sopeutumisen ja lajittumisen takana sekä tarjota oivalluksia kasviplanktonin evoluutiohistoriassa ympäristömuutokseen liittyen.

 Tämän Pohjoismaalaisen verkoston tavoitteena on vaalia käynnissä olevan tutkimustyön yhteystyötä akvaattisten ja yhteytettävien alkueliöiden saralla kuten, monimuotoisuuden rakenteista, mekanismeista ja lajinsisäisen monimuotoisuuden ekologisesta vaikutuksesta. Tulemme vertaamaan kasviplanktonlajeja ja -populaatioita taksonomisesti eri ryhmistä vaihtelevissa elinympäristöissä järvistä, murtoveden Itämereen ja Pohjois-Atlantin vesiin. Tämä edistää akvaattisten alkueliöiden muihin organismiryhmien nähden huonosti tiedossa olevan populaatiogenetiikan yleistä ymmärrystä sekä ekologian ja evoluution periaatteita. Verkoston kolmen toimintavuoden aikana tulemme keskenämme jakamaan materiaalia, menetelmiä ja laitteistoa sekä suorittaa yhteisiä katsauksia ja kokeita. Tulemme myös vaihtamaan tietoa ja erityisosaamista, integroida informaatiota ja tarjota yhteisiä valmennusmahdollisuuksia väitöskirjatyöntekijöille ja post-doc:lle (työpajoja ja laboratoriovierailuja). Tämä tukee suuresti alkueliöiden monimuotoisuuden tutkimuksen kehitystä Pohjoismaissa ja helpottaa yhteistyötä tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Tri Anke Kremp, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh 040 182 3245

Julkaistu 24.4.2013 klo 9.59, päivitetty 3.6.2016 klo 13.34