Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)

Tuloksia

Hankkeen tuloksia esiteltiin kahdessa Suomen Akatemian FICCA-ohjelman järjestämässä seminaarissa

Hankkeen tavoitteet

  • Tunnistaa ja arvioida kansalaisten roolia innovatiivisten energiansäästön ja energiantuotannon ratkaisujen muokkaamisessa ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin.
  • Löytää matalahiili-innovaatioiden lähteitä ja virikkeitä, mukaan lukien erilaiset kriisit ja poikkeavat säätilat.
  • Tunnistaa kansalaislähtöisiä ja paikallisia ratkaisuja, joilla on potentiaalia torjua ilmastonmuutosta kansallisella tasolla, arvioida niiden kasvihuonekaasusäästöjä, tutkia polkuja niiden siirtymiselle käyttäjiltä toisille sekä edistää ratkaisujen käyttöönottoa edistäviä keinoja (interventioita).
  • Synteesinä: osallistua ilmastopolitiikan uudelleen kehystämiseen ja skaalaamiseen siten, että myös paikallinen ja kansalaisten arkinen toiminta otetaan mukaan.

 

Lisätietoja 

Erikoistutkija Maija Mattinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.09, päivitetty 2.8.2023 klo 15.29