Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä (HOBO)

 

Tutkimuksen tavoitteet ja teemat

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka vapaa-aika ja virkistys vaikuttavat asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Ihmisten elämä ja arki jakautuvat yhä enemmän eri asuinpaikkojen välille. Tästä käytetään käsitettä monipaikkainen asuminen. Ilmiötä lähestytään hankkeessa käsitteellisen analyysin, yksilöllisten valintojen, ympäristön, yhteisöjen, suunnittelun ja hallinnan näkökulmista.

Hankekonsortio

Tutkimusta toteutetaan konsortiohankkeena, jota vetää Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Hankkeen koordinaattorina toimii professori C. Michael Hall. Hankkeeseen osallistuvat myös SYKE ja Metsäntutkimuslaitos, joilla on kummallakin vastuullaan omat osahankkeet konsortiossa.

SYKEn osahankkeen sisältö

SYKEn osahankkeessa syvennytään vapaa-ajan asuinympäristöjen ominaisuuksiin, asutusrakenteeseen, ympäristömuutoksiin ja ekosysteemipalveluihin. Toisena keskeisenä näkökulmana ovat monipaikkaisen asumisen suunnittelun ja hallinnan tavat sekä tietokäytännöt.

Lisätietoja

Eeva Furman, puh. 040 740 1479
Riikka Paloniemi, puh. 040 701 7250
Antti Rehunen, puh. 0400-148750 

Suomen ympäristökeskus

Rakennetun ympäristön yksikkö

PL 140, 00251 Helsinki

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 17.6.2013 klo 12.10, päivitetty 29.6.2023 klo 18.28