BONUS ROSEMARIE

BONUS ROSEMARIE -hanke tukee Itämeren ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä. Hankkeessa tuotetaan kolme synteesiraporttia. Ensimmäisen raportin aiheena on Itämeren ekosysteemipalvelujen tila ja tulevaisuus sekä se, miten erilaiset meren ja sen ekosysteemipalvelujen käyttötavat vaikuttavat toisiin ekosysteemipalveluihin. Toisen raportin aiheena ovat Itämeren ekosysteemipalvelujen vaikutukset ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Kolmas synteesiraportti opastaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä ekosysteemipalvelujen arvottamiseen kehitettyjen erilaisten metodien käytössä.

Hankkeesta ja sen tuloksista kerrotaan enemmän englanninkielisillä verkkosivuilla.

 

 

Julkaistu 30.10.2018 klo 16.19, päivitetty 27.1.2022 klo 15.50