Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD)

Merten muoviroskaantuminen, erityisesti rannikkomerissä, on keskeinen maailman meriekosysteemeihin kohdistuva uhka. Petrokemialliset muovit eivät hajoa meriympäristössä mutta myös biohajoavat muovit voivat hajota hitaasti eikä hajoamisprosessien biologista pohjaa tunneta hyvin. Mikro-organismit ovat materiaalien pinnalla kasvavissa biofilmeissä tapahtuvan hajoamisen keskiössä ja niillä on erikoistuneita entsyymejä biomuovien hajotukseen. 

BIPOD-hanke tutkii hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä biohajoavien biomuovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosysteemissä (Suomi, Wales, Sisilia, Norja). Hankkeessa käytetään monipuolisesti uusimpia mikrobiekologisia molekyylimenetelmiä sekä etsitään uusia hajottajaentsyymejä. Tulokset ovat relevantteja mikrobiekologialle mutta niitä voidaan hyödyntää myös biohajoavien muovien käytölle tärkeiden standardien kehityksessä.
 

Julkaistu 18.3.2021 klo 12.38, päivitetty 18.3.2021 klo 13.02