Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä (SUBICHOE)

Hanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja arvioida biomassan hyödyntämisen kestävyyttä erityisesti bioenergiasovellutusten kannalta.

Hanke koostuu neljästä työpaketista, joista ensimmäisessä tuetaan RES-direktiivin kansallisen implementointia ja raportointia sekä myös direktiivin EU-tason valmistelua.

Toisessa työpaketissa arvioidaan kvantitatiivisesti biopolttoaineiden kestävyyttä ja siihen liittyvää epävarmuutta.

Kolmannessa työpaketissa tutkitaan biomassan käyttöön liittyviä epäsuoria vaikutuksia, niiden arviointia, monitorointia ja todentamista.

Neljäs työpaketti on tiedon välittämiseen ja raportointiin liittyvä työpaketti.

Hankekonsortio: SYKE, VTT (koordinaattori), MTT, Metla ja VATT

Lisätietoja

Tutkija Anne Holma, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 14.45, päivitetty 23.4.2013 klo 14.44