Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Copernicus Land -aineistojen validointi ja rikastaminen

Tausta ja tavoitteet

Osana EU:n Copernicus Land -ohjelmaa tuotetaan maanpeite- ja maankäyttötietoa uusiin tuotteisiin tukeutuen. Näitä tietoja tuottavat yritysten ja organisaatioiden muodostamat konsortiot. Jäsenmaat puolestaan validoivat ja rikastavat kansallisislla aineistoilla näitä uusia tuotteita.

Tulevaisuudessa on tarkoitus saada käyttöön monikäyttöinen ruututietokanta, jossa on 100 m x 100 m ruutukokoon eri lähteistä laskettuja ympäristötietoja (CLC Core). Aineiston resoluutio on 1,0 ha.

Korkean erotuskyvyn aineistot ja erityisalueet

Korkean erotuskyvyn aineistot (englanniksi High Resolution Layers) ovat rasteriaineistoja 20 m pikselikoossa ja ne tuotetaan automaattisen satelliittikuvatulkinnan avulla. Tuotanto tapahtuu teemoittain keskitetysti pääasiassa koko Euroopan laajuisina aineistoina ja validointi tehdään kansallisesti. Maanpinnan läpäisemättömyys ja puuston latvuspeitto kuvataan prosentteina pikselin pinta-alasta. Metsätyypissä metsäksi määriteltävät pikselit ovat joko havu- tai lehtimetsää. Pysyvissä ruohomaissa, kosteikoissa ja pysyvissä vesistöissä pikselit joko kuuluvat kyseiseen luokkaan tai eivät. Hankkeessa verifioitiin aineistojen laatua yhdessa Luonnonvarakeskus LUKEn kanssa.

Lisäksi EEA on tuottanut erityisalueiden aineistoja kaupungeista (Urban atlas), sisävesien rannoilta (Riparian areas) ja tietyiltä Natura2000-alueiden avoimilta ruohikkomailta (N2K9) . Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m). Myös näiden aineistojen laatua ja käytettävyyttä arvioitiin.

Kaupunkiatlaksen (Urban Atlas) lisätiedot

Urban Atlas -tietoa rikastetaan lisäämällä tarkempia ominaisuustietoja kansallista tietokannoista aineiston polygoneihin. Inventoinnissa kuvataan mahdollisia kansallisia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää uusien ominaisuustietojen keräämiseen. Luokitus perustuu ns. EAGLE-matriisiin, joka on luotu eri maiden kansallisten aineistojen tarkasteluun yhtenäisissä luokissa. Tutustu Eagle-matriisiin. 

Päätehtävänä on lisätä maankäytön ominaisuusluokitus rakennetuille Urban Atlas -kuvioille. Luokittelun käytetään EAGLE-matriisin maankäyttöluokkaa ja muita ominaisuuksia. Tärkeimät luokat liittyvät teollisuuteen, kauppaan ja julkisiin alueisiin, mahdollisesti myös sellaisiin asuinalueisiin, joilla esiintyy muutakin maankäyttöä.

Maankäyttöaineistojen inventointi

Kansallisten maankäyttöaineistojen inventoinnissa luodaan katsaus maankäytön valtakunnallisiin aineistoihin ns. EAGLE-matriisiin mukaisten maankäyttöluokkien ja ominaisuuksien suhteen. Lisäksi tuotetaan taulukko, jossa esitetään yhteydet kansallisten aineistojen luokkien ja EAGLE-luokkien välillä.

Tulokset

Tulokset julkaistaan raportteina ja taulukoina ja niiden vaikutus näkyy tuotteiden seuraavissa versioissa.

 

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hankkeen rahoituksesta vastaa EU, tulokset raportoidaan Euroopan ympäristövirasto EEA:lle. SYKE on vastuussa projektista Suomen osalta. Aineiston tuottamiseen käytettäviä aineistoja toimittavat lisäksi Maanmittauslaitos, Maa- ja Metsätalousministeriö, Tilastokeskus sekä Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Tietokeskus/Paikkatietopalvelut Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Pekka Härmä, puh. +358 400 148 738 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [pekka harma]
Iida Autio, puh. +358 50 339 1084 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [iida autio]
Suvi Hatunen, puh. +358 40 740 8033 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [suvi hatunen]
Minna Kallio, puh. +358 400 148 741 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [minna kallio]

 

 

Julkaistu 3.7.2020 klo 15.10, päivitetty 11.3.2020 klo 11.21

Kohderyhmä: