Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

decent smokeman
© Kuva: Aziz Acharki (Unsplash)

DECENT tarkastelee tulevaisuusorientoitunutta pitkän aikavälin kansallista päätöksentekoa. Hanke keskittyy erityisesti Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategioiden muotoilemiseen ja vaikutuksiin. Hanke:

  • Tunnistaa ja arvioi skenaarioperustaisen tulevaisuustiedon mahdollista käyttöä, käyttämättömyyttä ja väärinkäyttöä. Kansallisen tason tapaustutkimusten avulla hanke tutkii erityisesti hiilinieluja ja hiilidioksidipäästöjä koskevaa skenaariotietoa strategisessa ilmasto- ja energiapoliittisessa keskustelussa.
  • Tarkastelee nykyisiä tulevaisuustiedon luomisen ja hyödyntämisen mekanismeja hallitustason päätöksenteossa. Hanke keskittyy ilmasto- ja energiastrategioita koskeviin narratiiveihin, kehystyksiin ja argumentaatioon tarkastellen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien muotoilua politiikkadokumentteissa sekä mediakeskusteluissa.  
  • Ehdottaa, kehittää ja testaa skenaarioprosesseja, jotka tunnustavat erilaiset näkökannat ja mahdollistavat faktaperustaisen, pitkän aikavälin systemaattisen strategiatyön ja tukevat puntaroivaa eli deliberatiivista päätöksentekoa.

Hanketta motivoi tarve a) muuttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa paremmin ympäristökysymykset huomioivaksi, b) välttää skenaariotyötä jolla on vain vähäinen tai mahdollisesti vahingollinen vaikutus, c) tuoda sidosryhmien erilaisia tarpeita, arvoja ja tietopohjia osaksi tulevaisuuskeskusteluja sekä d) kehittää skenaariotöiden käyttökelpoisuutta ympäristöpolitiikassa ja päätöksenteossa.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Hankkeen vetäjä on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen prof. Petri Tapio. Suomen ympäristökeskuksen päätehtävä hankkeessa on analysoida tulevaisuustiedon muotoja  julkisessa ilmasto- ja energiakeskustelussa.

DECENT-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2019-2023.

Hankkeen julkaisuja:

Tieteellisiä julkaisuja

  • Lyytimäki Jari, Kangas Hanna-Liisa, Mervaala Erkki, Vikström Suvi (2020). Muted by a crisis? COVID-19 and the long-term evolution of climate change newspaper coverage. Sustainability 12(20): 8575. https://doi.org/10.3390/su12208575
  • Lyytimäki Jari (2020). Environmental journalism in the Nordic countries. In David B. Sachsman, & JoAnn Myer Valenti (Eds.) Routledge handbook of environmental journalism. Routledge, London and New York. pp. 221-233.
  • Lyytimäki Jari (2020). Ilmastonmuutos isosti otsikoissa – kirittääkö uutisointi kestävyysmurrokseen? Yhteiskuntapolitiikka 85(2): 191-196. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020040110035

Muita julkaisuja ja esityksiä

Avoin data 

  • Lyytimäki, J. and Mervaala, E. (2021). Finland Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2000-2021. Media and Climate Change Observatory Data Sets. Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado, Finnish Environment Institute, Environmental Policy Centre. doi.org/10.25810/n3xc-9577

Tässä on listattu vain ne tuotokset, joissa on kirjoittajina SYKEn edustajia

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jari Lyytimäki

Tutkija Erkki Mervaala

Tutkija Suvi Vikström

Erikoistutkija Hanna-Liisa Kangas

 

Julkaistu 25.9.2019 klo 15.28, päivitetty 29.6.2021 klo 16.12

Kohderyhmä: