ESA Snow Climate Change Initiative (Snow_cci)

Snow_cci projektissa tuotetaan algoritmit ja prosessointilinjat globaalin lumikartta-aineiston tuottamiseksi kaukokartoituksen keinoin, useita eri datalähteitä käyttäen. Parametreina ovat lumipeitteen laajuus ja lumen vesiarvo. Näille parametreille esitetyt vaatimukset ilmastomuutostutkimuksen kannalta huomioidaan käymällä vuoropuhelua eri datantuottajien ja käyttäjien kanssa työpajoissa ja kyselytutkimuksin.

Lumipeitteen laajuuden kartoittamiseksi edelleen kehitetään algoritmeja sekä maassa olevan lumen (puuston alapuolella) että puuston oksilla olevan lumen peittävyyden arvioimiseksi; samoin on kehitetty pilvitunnistusalgoritmit eri sensoreille sopiviksi. Uusimmille sensoreille käytetyn algoritmin on kehittänyt SYKE. Hyödynnetyt keskiresoluution optiset satelliittisensorit ovat AVHRR-2/3, AATSR, MODIS, VIIRS, SLSTR/OLCI vuodesta 1981 tähän päivään. Tuotetut lumiaikasarjat validoidaan käyttäen sekä maastohavaintoja että korkean resoluution satelliittikuvia (Landsat ja Sentinel-2), perustuen jo aiemmin kehitettyyn validointiprotokollaan.

Globaalit aikasarjat lumen vesiarvosta perustuvat passiiviseen mikroaaltoradiometridataan (SMMR, SSM/I ja AMSR) alkaen vuodesta 1978. Lopullinen tieto saadaan yhdistämällä tämä data sääasemahavaintoihin. Datan stabiilisuus ja laatu varmistetaan vertaamalla sitä maastossa havaittuihin vesiarvoihin sekä ilmastomallien simulointeihin.

Ilmastotutkimusryhmä tulee tekemään analyysejä tuotetuista aikasarjoista mm. vertaamalla niitä tämänhetkisiin ilmastomalleihin (mm. CMIP-6 mallit), jotta aikasarjojen käytettävyys tulee varmistetuksi.

Lisätietoja:

ESA Snow Climate Change Initiative-projektin kansainväliset nettisivut

Erikoistutkija Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

snow_cci_logo

Julkaisut:

Pulliainen, J., Luojus, K., Derksen, C., Mudryk, L., Lemmetyinen, J., Salminen, M., Ikonen, J., Takala, M., Cohen, J., Smolander, T., and Norberg, J.: Patterns and trends of Northern Hemisphere snow mass from 1980 to 2018. Nature, 581, 294-298, 2020.

Julkaistu 4.1.2021 klo 14.03, päivitetty 4.1.2021 klo 14.03