Edistyneitä koneoppimismenetelmiä biomonitorointiin (AMBI)

Projektikuvaus

Kehitän uusia koneälymenetelmiä ratkaisemaan tyypillisiä kuvapohjaiseen tunnistamiseen biomonitoroinnissa liittyviä haasteita. Kyseiset haasteet ovat i) eri lajien epätasainen esiintyminen kiinnostavimpien lajien ollessa harvinaisimpia, ii) kuvausolosuhteiden, esim. valaistuksen muutokset, jotka voivat heikentää tunnistustuloksia, iii) harvinaisten tai vieraslajien havaitseminen, kun näitä lajeja ei esiinny aiemmin kerätyssä opetusmateriaalissa ja iv) tunnistustehtävän hierarkkinen rakenne. Sovellan uusimpia koneälymenetelmiä ja ehdotan niihin parannuksia haasteiden ratkaisemiseksi.

Julkaisut

Julkaisut englanninkielisellä projektisivulla

Lisätietoja

Erikoistutkija Jenni Raitoharju

Julkaistu 15.10.2019 klo 16.50, päivitetty 15.1.2021 klo 23.08