Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyyppiin sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoon (ES-LUPPI)

Tutkimuksen tavoitteet lyhyesti ja yleistajuisesti

Tutkimuksen tavoitteena on yleisellä tasolla lisätä tietoa biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista.

Yksityiskohtaisemmalla tasolla tutkimuksessa
1) kvantifioidaan ja kartoitetaan ekosysteemipalveluiden taustalla olevien ekosysteemien tilaa, etenkin erilaisten luontotyyppien esiintymistä, perustuen etenkin Saaristomeren biosfäärialueilta kerättyjen biologisten aineistojen hyödyntämiseen. Lisäksi kehitetään ja mitataan ekosysteemien rakennepiirteitä ja laatua kuvaavia indikaattoreita, joita pyritään yhdistämään ekosysteemipalveluiden kartoituksesta saatuihin tuloksiin;
2) selvitetään luonnonsuojelun ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen kannalta tärkeät alueet, sekä kehitetään maankäyttösuosituksia näiden pohjalta.

Soveltamismahdollisuudet ympäristönsuojelussa

Tutkimuksessa kehitettävien menetelmien ja siitä saatavien tulosten avulla saadaan kipeästi kaivattua tietoa luonnon monimuotoisuuden suojelun ja ekosysteemipalveluiden tuvaamisen yhteensovittamisesta.

Hanke tukee EU:n biodiveristeettistrategian tavoitteita, edistää EEA:n koordinoimaa Euroopan ekosysteemiarvioiden laadintaa, sekä tukee kansallisia tavoitteita ekosysteemipalveluiden integroimiseksi maankäytön suojeluun, mikä on linjassa Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen ns. Aichi-tavoitteiden kanssa.

Julkaistu 12.4.2013 klo 17.02, päivitetty 26.5.2023 klo 19.22