Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma - käsitteistä käytäntöihin (OpenNESS)

OpenNESS-logoTietämyksemme ekosysteemien toiminnasta ja ekosysteemipalveluista sekä niiden yhteydestä ihmisten hyvinvointiin on lisääntynyt. Tästä huolimatta ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma ovat käsitteitä, joita on vaikea soveltaa arkikielessä, käytännön päätöksenteossa tai suunnittelussa.

OpenNESS on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on ekosysteemipalvelu ja luontopääoma -käsitteiden liittäminen maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnitteluun. Hanke tarjoaa testattuja, käytännöllisiä ja räätälöityjä menetelmiä, joiden avulla ekosysteemipalvelut voidaan huomioida eri sektoreilla. Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan, miten käsitteet kytkeytyvät EU-politiikkaan ja tukevat sitä. Lisäksi hahmotetaan, mitkä tekijät mahdollistavat tai estävät ekosysteemipalveluiden ylläpitämisen ja turvaamisen tulevaisuudessa.

OpenNESS-hanke jakaantuu kahdeksaan työkokonaisuuteen, joissa tosielämän tapaustutkimukset yhdistetään teoreettisen tutkimukseen. Tarkastelun näkökulma on sekä alueellinen, kansallinen että koko Euroopan kattava. Tapaustutkimuksia on eri aihealueilta kaupunkien, metsien, maaseutualueiden ja rannikoiden suunnittelusta vesien käytön suunnitteluun. Saman aihealueen tapaustutkimukset eroavat maantieteellisen sijainnin, kulttuurin, hallinnon ja poliittisten rakenteiden osalta.

Tapaustutkimuksia on Euroopan lisäksi Intiasta, Brasiliasta, Keniasta ja Argentiinasta. Näiden tapausten avulla selvitetään, miten EU-tason päätökset vaikuttavat ekosysteemipalveluihin Euroopan ulkopuolella.

 

Openness_Casestudies_cmykOpenNESS-tapaustutkimukset

 

OpenNESS- konsortio koostuu 37 tutkimusosapuolesta, joista 26 on tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä 11 pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Mukana on 14 maata Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

 

Oppla-logo-cmyk

OpenNESS-hanke on mukana yli 60 kansainvälisen yliopiston, tutkimuslaitoksen, viraston ja yrityksen joukossa kehittämässä uutta virtuaalista tiedonvälityksen keskusta, Opplaa. Opplaan kootaan viimeisin osaaminen ja tieto luonnon pääomasta, ekosysteemipalveluista ja luontopohjaisista ratkaisuista ympäri Euroopan.  Opplan tavoitteena on menetelmien, kokemusten ja käytäntöjen välittäminen kaikentasoisiin tietotarpeisiin niin nopeasti ja helposti kuin mahdollista.

 

Nimellä OpenNESS (Operationalisation of Natural capital and Ecosystem Services: From concepts to real-world applications) korostetaan sitä, että ekosysteemipalvelunäkökulman tuominen osaksi maa- ja vesiekosysteemien käyttöä edellyttää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta päätöksentekijöiden ja sidosryhmien suhteen.

 

Lisätietoa

 

Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 123

Julkaistu 20.11.2013 klo 13.45, päivitetty 18.10.2016 klo 13.42

Kohderyhmä: