Ekotehokas toimitalo - pilottihanke passiivitoimitalon energiaratkaisuista ja niiden ekotehokkuudesta

Hanke lyhyesti

Tutkimus- ja kehittämishanke 'passiivitoimistotalon ratkaisut ja niiden ekotehokkuus' luo pohjaa erittäin energiatehokkaiden passiivitoimisto- talojen rakennuttamiselle ja niiden ekotehokkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle.

Hankkeen aikana

  • kartoitetaan toimitaloon ekotehokkaimpia ja sopivimpia ratkaisuvaihtoehtoja,
  • selvitetään ja tuodaan esiin olemassa olevia energiatehokkaiden toimistorakennusten teknisiä ratkaisuja Euroopassa ja USA:ssa,
  • arvioidaan ratkaisujen ekotehokkuutta SYKEssä jo käytössä olevilla elinkaariarviointimenetelmillä ja muilla ekotehokkuuden arviointimenetelmillä ja
  • viestitään energia- ja ekotehokkuuden tavoitteista ja keinoista.

Hankkeessa kehitetään  erittäin energia- ja ekotehokkaiden rakennusten tavoitteita ja kriteereitä, jotka toimivat SYKEn tulevan toimitalon suunnittelukilpailun ja sitä seuraavan rakennussuunnittelun lähtökohtina. Tämän SYNERGIA-talon suunnittelutyö alkoi syksyllä 2009 ja sen on tarkoitus valmistua Viikin tiedepuiston alueelle vuonna 2013.

Hankkeen etenemisestä kerrotaan verkkosivuilla sekä lehtiartikkeleissa ja erilaisissa tilaisuuksissa niin, että pilottihankkeella edistetään myös yleisesti alan energia- ja ekotehokkuutta.

Työn eteneminen

Suunnittelukilpailun valmistelu

Tekes-hankkeen rahoittamalla työllä on pystytty vaikuttamaan paljon suunnittelukilpailun tavoitteisiin ja tehtävän yksityiskohtaiseen määrittelyyn kilpailuohjelmassa. Lisäksi suunnitteluryhmien kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet valmistellaan sellaisiksi, että suunnitteluryhmissä on korkeatasoista osaamista mm. energiatehokkuudesta ja rakentamisen ekologisesta kestävyydestä.

Ekologisen kestävyyden kriteerit kilpailuohjelmassa

Ympäristökriteerit valmisteltiin kilpailuohjelmaan seuraavista asioista:

  1.  Energiatehokkuus; lähes nollaenergiatalo 
  2.  Materiaalitehokkuus, päärakenteiden hiilijalanjälki arviointiperusteena
  3. Paikallista uusiutuvan energian tuotantoa tuulivoimalla ja aurinkokennoilla, 15% sähköntarpeesta 
  4. Kilpailijoiden itse esittämät, perustellut ekologista kestävyyttä edistävät ratkaisut.

Hiilijalanjäljen laskentamalli

Kilpailuohjelman liitteeksi tehtiin rakennuksen päärakenteiden hiilijalanjäljen excel-laskentamalli ja ohje materiaalitehokkuuden ja hiilijalanjäljen laskennasta sekä suomeksi että englanniksi. Ne julkaistaan hankkeen nettisivulla, kunhan kilpailusta saadut kokemukset on ensin otettu huomioon.

Esimerkkirakennusten kartoitus

Esimerkkirakennuksien kartoitus jatkuu edelleenrakennusten lisäksi mielenkiintoisia ratkaisuja on koottu myös Sitran Low2NO-kilpailusta. Kartoitukseen liittyen käydään vielä myöhemmin ulkomailla tutustumismatkalla mahdollisesti yhdessä suunnitteluryhmän kanssa. Loppuraporttiin ja verkkosivulle kootaan hankkeen kartoituksen tulokset.

Monitavoitearviointi

SYNERGIA-talon sisätilojen monitavoitearviointiin ja ympäristö- ja muidentavoitteiden yhteensovittamiseen liittyvä työstä valmistui raportti
Synergia-talon sisätilavaihtoehtojen monitavoitearvioint-i - Haastattelujen toteutus ja tulokset   
(.pdf  445 kb), Mika Marttunen, Heli Saarikoski, 2010 

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.12, päivitetty 10.10.2013 klo 13.45