Ekotehokas toimitalo

SYNERGIA-talosta ekotehokas ja energiatehokas  lähes nollaenergiatalo

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Senaatti-Kiinteistöt päättivät syksyllä 2009 aloittaa SYKEn uuden toimitalon hankesuunnittelun. Tekesiltä saatiin rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeelle, jossa valmisteltaisiin tämän SYNERGIA-talon ekologisen kestävyyden tavoitteita ja vaatimuksia. Taloa suunnitellaan Viikin Tiedepuiston alueelle Helsinkiin.

Toimitalo-kaavio Synergia

Viikin Synergiatalosta on tulossa omaleimainen ja energiatehokas puurakennus”

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Tekes-hankkeen tavoitteena olikin luoda yleisemminkin pohjaa erittäin energiatehokkaiden "lähes nolla-energiatalojen" ja passiivitalojen rakennuttamiselle ja niiden ekotehokkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle. Hanke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan ja Innovatiivisten hankintojen ohjelmaan.

Rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energiankulutuksena ja hiilidioksidipäästöinä. Rakentamisessa tarvittaviin materiaaleihin kulutetaan lyhyessä ajassa huomattavan paljon luonnonvaroja ja aiheutetaan kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä.

Hankkeessa kehitettiin laskuri rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden arviointiin

Suunnittelukilpailun asiakirjot löytyy englanninkieliseltä hankesivulta

Lisätietoja

Johtava tutkija Ari Nissinen,  Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.11.2013 klo 14.48, päivitetty 7.11.2013 klo 15.12
Kohderyhmä: