Elinvoimaiset kaupunkiseudut

Elinvoimaiset kaupunkiseudut -hankkeen tavoitteena on edistää elinvoimanäkökulmaa ja elinvoimapotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä kaupunkiseutujen suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Hanke muodostuu neljästä osahankkeesta:

HANKE I Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyöllä
HANKE II Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu ennakoivana elinvoimatyönä
HANKE III Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen
HANKE IV Kaupunkiseutu-suunnittelun uudet mallit

SYKE vastaa osahankkeen II työpaketista 2: Työpaikka-alueiden muutokset, toimialakehitys ja kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteessa. Työpaketissa kehitetään työpaikka-alueiden muutosten seurantaa ja ennakointia, tutkitaan toimialojen kehitystä, työvoiman liikkuvuutta ja muita elinvoiman kehittymiseen liittyviä tekijöitä yhdyskuntatasolla sekä selvitetään työpaikka-alueiden synnyttämiä liikennevirtoja ja edellytyksiä kestävien kulkutapojen käytölle.

Työpaikka-alueiden rajauksia ja niiden kestävän työmatkaliikkumisen edellytyksistä on koottu seuduittainen karttasarja:

Työpaikka-alueet ja kestävä työmatkaliikenne -karttasarja (pdf, 2180 kt)

Kestävää työmatkaliikkumista käsiteltiin myös hankkeen työpajassa 28.4.2023:

Kestävä työmatkaliikkuminen työpajaesitys 28.4.2023 (pdf, 2139 kt)

Lisäksi SYKE vastaa osahankkeesta III Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen, johon sisältyy kolme työpakettia:

  1. Väestön ja asuntokannan ennakointimalli seuduille
  2. Monipaikkaisuuden tunnistaminen, ennakointi ja vaikutukset asuntokantaan
  3. Asumisen integroiva suunnittelu ja ennakointi

Hankkeessa kehitetään seudullinen väestö- ja asuntotarve -skenaariomalli, kartoitetaan monipaikkaisuuden eri muotoja, volyymia ja kehitystä seuduilla sekä arvioidaan monipaikkaisuuden tulevaa kehitystä ja vaikutuksia asuntokantaan. Lisäksi kootaan ratkaisuja ja ohjauskeinoja asuntokannan ja monipaikkaisuuden hallintaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä MAL-verkoston, Tampereen yliopiston ja kaupunkiseutujen kanssa.

Lisätiedot

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

MAL-verkosto

Julkaistu 18.10.2022 klo 13.21, päivitetty 28.4.2023 klo 12.57