GAINS ja EMEP -mallinnus Venäjällä: jatkokehittäminen aluetasolla (GAINS Russia)

Merkittävä osa Pohjoismaiden päästöistä on kaukokulkeumaa. Venäjän osallistaminen päästöjen mallinnustyöhön on tärkeää muun muassa kehittämällä GAINS ja EMEP-mallien käytön teknisten valmiuksia. Aiemmista yhteistyöhankkeista huolimatta kehityshaasteita on yhä olemassa. Arktisen alueen, josta suuri osa sijaitsee Venäjän alueella, rooli on korostunut ja vaatii mallien jatkokehittämistä lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden (SLCF), erityisesti mustan hiilen päästöjen säätelyn osalta.

Hankkeen tarkoituksena on edistää EMEP- ja GAINS -mallien tehokkaampaa käyttöä Venäjällä sekä kansainvälisissä yhteyksissä että Venäjän ilman epäpuhtauksien kansallisten vähentämisstrategioiden kehittämisessä liittovaltio- ja aluetasolla. Tärkeimmät hankkeen tavoitteet ovat Venäjän GAINS-mallin päästöjen tiedonkeruu ja verifiointi, Göteborgin pöytäkirjan skenaarioiden laatiminen ja mustan hiilen analyysi Venäjän alueella.

 

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Mikko Savolahti, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 

IVL-svg     NMR-2
 

 

Julkaistu 14.9.2015 klo 11.23, päivitetty 7.5.2019 klo 13.48