Suomen habitaattipankki

Suomen habitaattipankki on laajentunut useiden hankkeiden yhdistelmäksi. Habitaattipankki-tutkimuskonsortion erillisten hankkeiden yhteinen tavoite on tutkia, kehittää ja testata uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi Suomessa. Uudet keinot ovat tarpeen, koska nykyisin keinoin luonnon monimuotoisuuden suojelulle asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Lisätietoa tutkimuskonsortiosta ja viimeisimmistä kuulumisista löytyy sivustolta Habitaattipankki.

 

Suomen habitaattipankki on ekologisia kompensaatiota tutkiva ja kehittävä hankeklusteri, jossa on Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi mukana useita yhteistyökumppaneita, kuten Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Metsähallitus sekä lukuisia hallinnon ja käytännön toimijoita.

Habitaattipankki-tutkimuskonsortion hankkeissa selvitetään tutkimuksen ja kokeilutoiminnan avulla ekologisen kompensaation soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. Tutkimusta tehdään luonnontieteellisestä, yhteiskuntatieteellisestä, taloustieteellisestä sekä lainopillisesta näkökulmasta. Tavoite on kehittää menetelmä luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien haittojen ja niiden kompensaation mittaamiseksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi kompensaatiojärjestelyksi. Lisäksi selvitetään muun muassa millainen rooli kompensaatioiden välittäjäorganisaatiolla voisi olla laadun varmistajana.  

Pilottien kautta testataan tutkimukseen nojaavien ratkaisujen toimivuutta. Kokeilut suunnitellaan yhteistyössä elinkeinoelämän, hallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja niiden toimivuutta tutkitaan monitieteisesti.

Hankekokonaisuus tuottaa tietoa ja kokemuksia, joita voidaan hyödyntää lainsäädännön kehittämistyössä sekä vapaaehtoisten kompensaatiotoimenpiteiden toimeenpanossa.

 

Lisätietoja:

Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, puh. 0294 158 065, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Suunnittelija Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 779, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 521, etunimi.sukunimi@syke.fi

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 647, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erityisasiantuntija Olli Ojala, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0039, etunimi.sukunimi@ym.fi

Professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 5946881, etunimi.sukunimi@jyu.fi

 

Suomen habitaattipankki Twitterissä https://twitter.com/nowbiodiversity ja Facebookissa https://www.facebook.com/NOWbiodiversity/

For information in English, see The Habitat Bank of Finland

Julkaisuja:

Julkaistu 21.1.2016 klo 11.37, päivitetty 8.3.2021 klo 10.01

Kohderyhmä: