Osahanke 3: Haittojen vähentämismenetelmien kehittäminen ja sopeuttaminen maa- ja metsätalouden tuotantojärjestelmään muuttuvissa ilmasto-oloissa

Muovikalvoeristeen asentaminen Söderfjärdenin koekentälle
Muovikalvoeristeen asentaminen Söderfjärdenin koekentälle © Rainer Rosendahl

Osahankkeessa kehitetään menetelmiä happamuushaittojen vähentämiseksi erityisesti huomioiden muuttuvien ilmasto-olojen haasteet. Hanke keskittyy erityisesti sääätösalaojituksen kehittämiseen, mutta myös muiden menetelmien soveltamismahdollisuuksia arvioidaan.

Mainittakoon, että ns. kalkkisuodinmenetelmää on aiemmin selvitetty vuosina 1996-98 LIFE Lestijoki-hankkeessa. Osahankkeen 3 toteutukseen osallistuvat MTT (koordinattori), Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, GTK ja SYKE.

Osahankkeen tehtävät ovat:

  •  demonstraatiokenttien perustaminen,
  •  happamuuden vähentämismenetelmien vaikutusten arviointi ja seuranta (vaikutukset valumavesien määrään ja laatuun, satoon sekä kasvihuonekaasupäästöihin),
  •  kirjallisuuskatsaus happamien valumavesien vähentämiskeinoista ja
  •  menetelmien ohjeistus.

Osahankkeen tuloksia

Yhteyshenkilö: Jaana Uusi-Kämppä (MTT), etunimi.sukunimi@mtt.fi

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.45, päivitetty 27.8.2013 klo 13.00
Kohderyhmä: