Osahanke 5: Tiedon välittäminen happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun parhaista ympäristökäytännöistä muuttuvissa ilmasto-oloissa

Osahankkeen tavoitteena on välittää tietoa hankkeen tuloksista käytännön toimijoille, kuten maanviljelijöille, metsäammattilaisille, maankäytön ja vesienhoidon suunnittelijoille sekä laajalle yleisölle. Toteutuksesta vastaa SYKE yhteistyössä kaikkien partnereiden sekä sidosryhmien (mm. ProAgria, Österbottens Svenska Producentförbund, Salaojayhdistys) kanssa.

Tutustumiskäynnillä Söderfjärdenin koekentällä
Tutustumista Söderfjärdenin koekenttään 
© Liisa Maria Rautio

Osahankkeen tehtävänä on:

  •  tuottaa materiaalia hankkeen www-sivuille,
  •  tiedottaa hankkeen tuloksista,
  •  julkaista ja levittää oppaita, esitteitä ym. materiaalia hankkeen tuloksista ja
  •  järjestää retkeilyjä, seminaareja sekä demonstraatioita ja työnäytöksiä.

Osahankkeen tuloksia

Yhteyshenkilö: Juha Riihimäki, SYKE, puh: 040-5661671, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.8.2013 klo 15.01, päivitetty 27.8.2013 klo 15.33
Kohderyhmä: