Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

 

Tavoitteet

Suomen harjumuodostumat ovat tärkeitä pohjavesialueita ja usein maisemallisesti ja lajistollisesti arvokkaita. Harjumetsien paahderinteet on arvioitu uhanalaiseksi luontotyypiksi. Harjumetsien monimuotoisuuden huomioiminen metsätalouden hoitotoimien yhteydessä vaatii ohjeistuksia harjumailla kasvavien metsien hoitoon. Hanke on jatkoa "Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito" -hankkeelle (2006–2008), jonka pohjalta syntynyttä yhteistyöverkostoa kehitetään edelleen.

Hankkeen tavoitteena on perustaa halukkaiden maanomistajien ja hankekumppaneiden kanssa kaksi paikallista tai alueellista paahde-elinympäristöverkostoa ja priorisoida elinympäristöverkoston lajien ja luontotyyppien hoidon ja suojelun tarve. Hankkeessa määritellään myös perusteet harjumetsien paahdeympäristöjen monimuotoisuuden arviointiin talousmetsissä ja tärkeimmissä korvaavissa elinympäristöissä. Lisäksi tehdään hoitokohteisiin ja lajisiirtoihin liittyviä seurantoja ja kehitetään hoitomenetelmiä. Hankkeessa tuotetaan käytännön opas ja ohjemateriaalia talousmetsissä tapahtuvaan metsäisten paahdeympäristöjen hoitoon.

http://www.metsonpolku.fi

 

Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin 19.3.2015
Laajapohjainen yhteistyö ympäristö- ja metsäalan toimijoiden kesken on tuottanut yhteisen näkemyksen harjumetsien paahdeympäristöjen hoidosta. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeille myös ihmisille – harjut ovat osa suomalaista kansallismaisemaa ja tärkeitä virkistysalueita. Yhteistyöhankkeissa huomattiin, että metsätalous, luonnonhoito ja vaateliaiden lajien turvaaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan niitä voidaan toteuttaa samanaikaisesti kustannuksia säästäen.
Lue lisää
Julkaistu 9.4.2013 klo 10.11, päivitetty 26.5.2023 klo 19.29