Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito

Hankkeessa kerättiin elinympäristö- ja putkilokasvilajitietoa harjumetsien paahdeympäristöistä harjumetsiä sisältäviltä NATURA- alueilta. Lisäksi inventoitiin myös yksityismaiden talousmetsiin sijoittuvia harjumetsien paahdeympäristöjä. Tuloksena on saatu aikaan hyvin toimiva, aktiivisesti tiedottava yhteistyöverkosto monimuotoisuuden huomioimiseksi suojelualueilla ja talousmetsien luonnonhoidossa.

Ympäristöhallinnon laji-, luontotyyppi- ja ennallistamisasiantuntijoiden tietämystä on käytetty menestyksellisesti METSO- hengessä yhdessä käytännön metsäsuunnittelun ja metsähoidon ammattilaisten kanssa paahdeympäristöjen laadun parantamiseksi.

Hankkeessa suunniteltiin ja aloitettiin useita hoitokokeita valtion, yhtiöiden ja yksityisten metsänomistajien talousmetsissä ja suojelualueilla. Yksityisten ja yhtiöiden talousmetsissä suunnittelu ja hoito tapahtuvat kestävän metsätalouden periaatteella kohteiden biologiset arvot huomioon ottaen. Suojelualueilla keskeisin tavoite on ollut lajien ja luontotyyppien suojelu sekä hoito- ja ennallistamistoimien pitkän aikavälin suunnittelu ja hoitotulosten tulkintaa helpottavien seurantojen perustaminen ja jatkaminen.

http://www.metsonpolku.fi

Kahdeksan vuoden kokemukset harjujen paahde-elinympäristöjen hoidosta yksiin kansiin 19.3.2015
Laajapohjainen yhteistyö ympäristö- ja metsäalan toimijoiden kesken on tuottanut yhteisen näkemyksen harjumetsien paahdeympäristöjen hoidosta. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeille myös ihmisille – harjut ovat osa suomalaista kansallismaisemaa ja tärkeitä virkistysalueita. Yhteistyöhankkeissa huomattiin, että metsätalous, luonnonhoito ja vaateliaiden lajien turvaaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan niitä voidaan toteuttaa samanaikaisesti kustannuksia säästäen.
Lue lisää
Julkaistu 12.4.2013 klo 10.38, päivitetty 26.5.2023 klo 19.29

Kohderyhmä: