Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on kehittää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyviä teknologioita ja konsepteja, jotka johtavat pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin ohjelman päättyessä 2014-2015. Edelleen tavoitteena on, että suomalaisia aihealueen innovaatioita edistäviä kaupallisia sovelluksia on saatavilla vuodesta 2020 lähtien. Tavoitteena on myös luoda vahva tieteellinen perusta hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvistä osa-alueista ja käsitteistä, sekä luoda vahvoja kansainvälisiä verkostoja, jotka mahdollistavat aktiivisen kansainvälisen yhteistyön CCS-alalla.

SYKE osallistuu ohjelmaan laatimalla alustavan elinkaariarvioinnin levien avulla tapahtuvasta hiilidioksidin talteenotosta.

Lisätietoa

Kristian Spilling, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.12, päivitetty 24.4.2013 klo 10.11