Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Meren pohjassa olevan uponneen sotalaivan muoto näkyy viistokaikuluotauskuvassa.
Viistokaikuluotauskuva uponneesta sotalaivasta. © Kuva: Rajavartiolaitos

Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön toimeksiannosta käynnistänyt kolmivuotisen hylkysaneeraushankkeen vv. 2019–2021. Hanke on osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa vv. 2019–2023, ja lisäksi se liittyy Itämeren suojeluohjelman tavoitteisiin.

Ympäristöriskin aiheuttavat hylyt selvitetään

Hankkeen tavoitteena on määrittää Suomen aluevesillä hylkykohteet, jotka voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa ympäristön pilaantumisvaaraa öljyn päästessä ruostuvien tankkien läpi mereen tai merenpohjaan.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo

Hankkeessa selvitetään öljynpoisto-operaatioon soveltuvia kohteita ja etsitään arkistotietoja hylyissä mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden määrittelemiseksi. Lisäksi selvitetään viranomaisten ja yhteistyöyritysten öljynpoistovalmiuksia. Välittömänä tavoitteena on poistaa öljy yhdestä tai kahdesta hylystä annettujen resurssien ja aikataulun puitteissa.

Muita keskeisiä kehitystavoitteita ovat mm:

 • varmistaa, että vastuuviranomaisilla ja viranomaisyhteistyöhön osallistuvilla yrityksillä on tarvittava osaaminen ja valmius hylkyjen aiheuttamien ympäristöriskien poistamiseen ja öljynpoistoon rakennettujen laitteiden hyödyntämiseen
 • korjata tarvittaessa osaamisessa ja valmiudessa havaittuja puutteita
 • kehittää ja valita tiettyyn kohteeseen parhaiten soveltuvat menetelmät, joilla voidaan selvittää, onko hylyssä öljyä tai vaarallisia kemikaaleja
 • laatia kunto- ja riskiarvioita hylyistä
 • arvioida kohteiden saneerauskustannukset

Hankkeen ohjausryhmässä ovat ympäristöministeriön ja SYKEn lisäksi edustettuina Merivoimat, Rajavartiolaitos, Merimuseo ja Traficom.

Hanke etsii kustannustehokasta keinoa ongelmahylkyjen valvontaan ja estämään hylyissä olevien öljyjen tai muiden vaarallisten aineiden pääseminen meriluontoon. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden Itämeren maiden viranomaisten kanssa hylkyihin liittyvien ongelmien osalta ja raportoi HELCOMille sellaisista meriluonnon suojeluun liittyvistä havainnoista ja toimintamalliehdotuksista, joilla voisi olla laajempaa käyttöä koko Itämeren alueella.

Yhteystiedot:

 • Projektipäällikkö, kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen,
  s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Saneerauspäällikkö, tarkastaja Markus Santasalo,
  s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ruoppaaja Velin hylky saneerattu Hangon edustalla 2.10.2019
Merivoimat on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa suorittanut hylkysaneerausoperaation Hangon edustalla. Lokakuun alussa valmistuneessa saneerauksessa poistettiin öljy Hangon edustalla uponneesta ruoppaajasta.
Lue lisää
Julkaistu 30.10.2019 klo 13.02, päivitetty 31.10.2019 klo 11.50