Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

INSPIRE-direktiivin toimenpano ja hallintamalli (INSPIRE2020)

INSPIRE2020-hankkeen tavoitteena on toteuttaa INSPIRE-direktiivissä tiedontuottajalle määritellyt velvoitteet julkaisemalla vielä puuttuvat, SYKEn ja ELY-keskusten vastuulla olevat INSPIRE- aineistojen lataus- ja katselupalvelut sekä harmonisoidut tietotuotteet. Tietotuotteet ja palvelut on julkaistava 21.10.2020 mennessä.

INSPIRE-aineistojen identifiointi on osin kesken ja yksi hankkeen tavoitteista on tunnistaa SYKEn ja muun ympäristöhallinnon vastuulla olevia INSPIRE-aineistoja keskittyen ympäristöraportointeihin liittyviin aineistoihin.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää hallintamalli ympäristöhallinnon INSPIRE velvoitteiden toteuttamiseen ja ylläpitoon. Hallintamallissa määritetään SYKEn ja muiden ympäristöhallinnon tiedontuottajien väliset vastuut ja resurssointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa.

Hankkeen tehtävinä ovat INSPIRE-direktiivin mukaisten ympäristöraportointeihin liittyvien paikkatietoaineistojen identifiointi, metatietojen laatiminen, paikkatietoaineistojen julkaiseminen WMS-katselupalvelun kautta, INSPIRE tietotuotteiden tuottaminen ja julkaiseminen (latauspalvelut) sekä hallintamallin ja ylläpitoprosessien kehittäminen.

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on yhtenäisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen EU:n alueella. Direktiivin mukaisten tietotuotteiden harmonisoinnin tavoitteena on varmistaa paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö ja yhdisteltävyys.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Riikka Repo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ryhmäpäällikkö Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Kehitysinsinööri Suvi Hatunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.1.2020 klo 15.25, päivitetty 20.1.2020 klo 11.47

Kohderyhmä: