Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi: toimenpide- ja torjuntavaihtoehtojen analyysi (BATMAN)

Ilmansaasteet, erityisesti pienhiukkaset, ovat tärkein ympäristötautitaakkaa aiheuttava altiste Suomessa. Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida joukko potentiaalisesti tehokkaita toimenpiteitä näiden haittojen rajoittamiseksi. Hankkeessa kytketään yhteen uusimmat menetelmät päästöjen ja ympäristöpitoisuuksien arvioimiseksi ja käytetään näitä yhdessä väestö- ja terveystietojen kanssa tautitaakkavaikutusten arvioimiseksi. Hanke analysoi myös laskettujen arvioiden riippuvuuden lähtötietoihin ja käytettyihin malleihin sisältyvistä epävarmuuksista ja itse terveysvaikutusten arviointimallin rakenteellista virheistä (erityisesti ajankäytön ja sisätilojen vaikutus ulkoilmapitoisuuksiin perustuviin tuloksiin). Tuloksena esitämme arvion parhaista käytettävissä olevista tekniikoista ilmansaasteiden aiheuttaman tautitaakan alentamiseksi.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 

 
 
 
 

 

 

Julkaistu 14.9.2015 klo 11.15, päivitetty 11.12.2020 klo 9.05