Ilmastomuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)

Hankkeen kuvaus

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on lukenut Vietnamin niiden maiden joukkoon, joihin ilmastomuutos tulee vaikuttamaan todennäköisesti eniten. Näitä vaikutuksia tulevat olemaan mm. vedenpinnan nousu sekä sadannan ja pyörremyrskyjen muutokset.

Ilmastomuutoksen mahdollisten vaikutusten takia Vietnamin hallitus hyväksyi joulukuussa 2008 kansallisen tavoiteohjelman ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. VIETADAPT-hankkeen tavoitteena on tukea tätä tavoiteohjelmaa kehittämällä aluesuunnittelun menetelmiä ja ilmastomuutoksen sopeutumistoimia paikallistasolla.

VIETADAPT tukee suoraan Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöhön sidottuja kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen periaatteita. Hanke soveltaa Vietnamiin Suomessa kehitettyjä ilmastomuutokseen sopeutumisen menetelmiä yhteistyössä paikallisten aluesuunnittelijoiden kanssa ja pyrkii tuomaan niitä mahdollisimman lähelle paikallisia toimijoita.

VIETADAPT on vietnamilaisten ja suomalaisten toimijoiden yhteishanke. Vietnamin luonnonvara- ja ympäristöministeriön alainen meteorologia-, hydrologia- ja ympäristöinstituutti IMHEN on yksi kansallisen ilmastomuutokseen liittyvän tavoiteohjelman toteuttamisen vastuutahoista. Vesihuollosta vastaa puolestaan Vietnamin vesivarojen suunnittelun ja tutkimuksen keskus CWRPI, tekemällä tavoiteohjelmaa varten uusia pohjavesiselvityksiä yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. SYKEn asiantuntemusta käytetään ympäristön tilan arvioinnissa sekä meri- ja rannikkoaluesuunnittelussa.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Tea Törnroos, Suomen ympäristökeskus

Julkaistu 9.4.2013 klo 15.13, päivitetty 6.5.2013 klo 13.57