Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen, BARIMS, vaihe 1

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa ja tunnistetaan mahdollisia uusia aineistolähteitä. Lisäksi järjestetään työpajoja ja seminaareja, joissa arvioidaan koottujen tietojen hyödyntämistä esimerkiksi maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja tunnistetaan uusia tietotarpeita.

Hankekuvaus

Barims-hankkeen tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmista Barentsin euroarktisella ja arktisella alueella. Hankkeessa arvioidaan monimuotoisuudelle erityisen merkittäviä aluekokonaisuuksia eri Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) jäsenvaltioiden alueilta, sekä pohditaan keinoja näiden alueiden luontoarvojen ja ekosysteemien toimivuuden turvaamiseksi osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa ja tunnistetaan mahdollisia uusia aineistolähteitä. Lisäksi järjestetään työpajoja ja seminaareja, joissa arvioidaan koottujen tietojen hyödyntämistä esimerkiksi maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja tunnistetaan uusia tietotarpeita.

Jäätikkö
Jäätiköt ja lumenviipymäalueet ovat jo alkaneet pienentyä Barentsin alueella. Kuvassa Øksfjordjøkelen on lakijäätikön reuna Finnmarkin läänin ja Tromssan läänin rajalla. Kuva Riku Lumiaro.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia arvioida monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden suurten jokien valuma-alueiden ja niiden edustan merialueiden luontoarvoja, sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia näiden alueiden ekosysteemeihin. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa ja tunnistetaan mahdollisia uusia aineistolähteitä. Lisäksi järjestetään työpajoja ja seminaareja, joissa arvioidaan koottujen tietojen hyödyntämistä esimerkiksi maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja tunnistetaan uusia tietotarpeita. Hankkeen tuloksista kootaan viestintäaineistoja, joiden avulla tuloksista tiedotetaan tutkijoille, viranomaisille ja suurelle yleisölle. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa: 2020-2021 ja 2022-2023.

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet

  • Kootaan olemassa olevaa paikkatietoa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaista valuma-alueista ja merialueista hankkeen alkuvaiheessa tunnistetuilta pilottialueilta.
  • Etsitään keinoja arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia pilottialueiden luontoarvoihin, ekosysteemeihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.
  • Tunnistetaan keskeisiä toimenpiteitä, joita tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ja luonnosta riippuvaisten elinkeinojen turvaamiseksi Barentsin euroarktisella alueella.

Lisätietoja

Johtava tutkija Kirsi Kostamo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 315

 

Julkaistu 3.12.2020 klo 8.42, päivitetty 19.1.2021 klo 8.09

Kohderyhmä: